Connect with us

ZE-DO KANTON

Članovi organizacija civilnog društva i ekoloških udruženja ujedinjeni u mrežu pod nazivom Eko hubovi djeluju s ciljem uključivanja u procese zaštite okoliša

19.02.2024.
ntvic.ba (M.K.)

Članovi organizacija civilnog društva i ekoloških udruženja ujedinjeni u mrežu pod nazivom Eko hubovi djeluju s ciljem uključivanja u procese zaštite okoliša. Udruženje građana Eko forum iz Zenice aktivnosti koje se odnose na saradnju sa lokalnom zajednicom te zagovaranje inicijativa o zaštiti prirode, realizuje u sklopu projekta “Misli o prirodi”.

U okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansira Vlada Švedske, u BiH djeluju Eko hubovi odnosno mreža organizacija civilnog društva koji se zalažu za zaštitu okoliša. Cilj eko habova je stvoriti lokalne mreže partnera koje će raditi na zaštiti okoliša kroz uvezivanje i podršku školama, organizovanje događaja i inicijativa, pružanje podrške kompanijama koje žele djelovati društveno odgovorno, posebno kada je u pitanju zaštita okoliša, te saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

-Eko hubovi su ekološke organizacije čiji je cilj da prije svega u lokalnoj zajednici objedini škole, pojedince, institucije odnosno sve koji na neki način mogu poboljštai ekologiju u tom kraju. Imamo 6 eko habova: Maglaj ,Sarajevo, Zenica, Tuzla i Mrkonjić Grad , znači imamo i u Republici Srpskoj Eko hubova, izjavila je za NTV IC Kakanj Igda Lemeš, menadžerica projekta.

U protekle četiri godine, koliko se ovaj projekat provodi u Zenici, realizovane su brojne aktivnosti od analiza rada okolišnih inspekcija, sastanaka, zagovaranja izmjene prostornog plana ZDK u smislu brisanja hidroelektrana na vodotocima u ZDK, pa do zagovaranja inicijative za proglašenje zaštićenog područja Babina-Tvrtkovac.

-Jedna od inicijativa je bila proglašenje parka prirode Babina-Tvrtkovac, imali smo niz uličnih akcija gdje smo sa građanima razgovarali i objašnjavali zašto je važan Zakon za zaštitu građana i objašnjavali smo značaj zaštićenog područja, ističe Lemeš.

Rad Eko hubova temelji se na direktnim kontaktima sa građanima i građankama, predstavnicima drugih organizacija, a posebno je značajna saradnja sa lokalnim vlastima.

-Naše je da u ime građana nešto prepoznamo i predložimo, eventualno prikupimo potpise građana koji stoje iza naše inicijative, a dalje je na institucijama da to uvaže. Jako je bitna saradnja, mi je imamo sa institucijama, pravili smo sastanke sa inspekcijama, ministarstvima, razgovaramo jer su to naši zajednički problem, navodi Igda Lemeš, menadžerica projekta.

Opšti cilj projekta je učešće civilnog društva u formiranju, provedbi, praćenju sektora, politika i procesa donošenja odluka vezano za zaštitu okoliša, na lokalnom nivou. Izgradnja mreže organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica u BiH predstavlja direktan odgovor na globalni cilj programa da podrži uključivanje nevladinog sektora u razvoj ekoloških strategija i procesa integracije u EU.

Continue Reading