Connect with us

ZE-DO KANTON

Dogovoreno jačanje saradnje između Zeničko-dobojskog i Bosansko-podrinjskog kantona

30.09.2023.
ntvic.ba

Premijeri Zeničko-dobojskog (ZDK) i Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Amra Mehmedić i Edin Ćulov razgovarali su danas u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona o međukantonalnoj saradnji u svim oblastima, ali i zajedničkom nastupu kantona prema višim nivoima vlasti.

U delegaciji Vlade BPK bili su i ministar za privredu Zijad Briga i ministar finansija Nedim Muratspahić, dok su delegaciju Vlade Zeničko-dobojskog činili ministrica finansija Džanana Čišija, ministar za privredu Samir Šibonjić, ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica i ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević.

-Ima potrebe za ovakvim sastancima, jer su iskustva ministara različita i mislim da jako puno možemo naučiti jedni od drugih i biti sveukupno mnogo bolji u svom radu da bi građani našeg kantona bili zadovoljni našim radom – rekla je premijerka Mehmedić.

Istaknuto je da se kantoni suočavaju sa sličnim problemima, a najčešće su uzrokovani prenošenjem zakonskih obaveza sa nivoa Federacije BiH za čiju provedbu finansijska sredstva moraju obezbjeđivati kantoni.

-Imamo puno zakona koji se implementiraju na nivou kantona, a spuštaju se sa nivoa FBiH. Koordinacijama između ministara zajednički ćemo nastupati prema Vladi FBiH i prenositi iskustva – rekao je premijer Ćulov.

Na sastanku je dogovoreno da dvije Vlade uskoro potpišu protokol o međusobnoj saradnji te da se organizuje uzvratna posjeta Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Continue Reading