Connect with us

BIH

EPBIH: Javni poziv za prodaju ili zakup nekretnina i zemljišta za izgradnju FNE

03.02.2023.
ntvic.ba

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine –zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su: građevinsko ili zemljište koje će vlasnik prenamijeniti u građevinsko, iskoristiva površina 25.000 m2 i veća (iskoristivost površine biće procijenjena od strane EPBiH), nesmetan pristup lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi), mogućnost zakupa ili drugog odgovarajućeg načina korištenja nekretnina na minimalno 30 godina.

Poziv zainteresovanim stranama otvoren je do 31.12.2023. 

Rezultat javnog poziva za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana (prvi poziv), koji je objavljen  2021. godine je potpisivanje Ugovora između  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je sa Općinom Banovići za izgradnju FNE Banovići Selo snage 8,8 MW.

Na drugi poziv objavljen u toku 2022. godine pristiglo je 18 pisama interesa, od kojih su 4  upućena od strane pravnih, a preostalih 14 od strane fizičkih lica. 

Continue Reading