Connect with us

BIZNIS

FZZZ: Programom sufinansiranja samozapošljavanja „Start up 2022“ podržano osnivanje 1.752 poslovne djelatnosti

21.02.2023.
ntvic.ba

Federalni zavod za zapošljavanje je tokom protekle godine realizirao Program sufinansiranja samozapošljavanja „Start up 2022“ čiji je cilj podsticanje na samozapošljavanja nezaposlenih kroz pokretanje poslovnih djelatnosti/registraciju biznisa, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u novosnovanim poslovnim djelatnostima.

Ovaj program je sadržavao niz mjera za podsticanje samozapošljavanja i to „Poduzetništvo za mlade 2022“, „Poduzetništvo za žene 2022“, „Poduzetništvo za demobilisane borce 2022“, „Poduzetništvo za sve 2022“ i „Druga prilika 2022“.

Programom su ugovorena sredstva u iznosu od 11.942.341 KM, a na osnovu čega su zaključena 1.752 ugovora s nezaposlenim osobama koje su uz finansijsku podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje registrovala svoj biznis, odnosno poslovni subjekt. U prosjeku je ukupna subvencija iznosila 5.866 KM. Najviše je poslovnih subjekata otvoreno u djelatnosti poljoprivrede (27 posto), zatim u djelatnosti trgovine (19,1 posto), prerađivačke industrije (14,5 posto), te ostalih uslužnih djelatnosti (10,7 posto).

U okviru novoosnovanih poslovnih subjekata, također u sklopu Programa „Start up 2022“ sufinansirano je dodatno zapošljavanje 284 osobe, te je ukupno ovim programom obuhvaćeno 2.036 osoba.

Od ukupno 2.036 osoba obuhvaćenih ovim programom 54,3 posto su muškarci, a 45,7 posto su žene. Prema kvalifikacijskoj strukturi najviše je KV radnika (40,2 posto), zatim osoba sa SSS (34,7 posto), a slijede radnici s fakultetskim obrazovanjem (10,7 posto) i NK radnici (14,2 posto).

Posmatrajući dobnu strukturu osoba zaposlenih kroz navedene mjere, mladih je 28 posto, a isto toliko je i osoba dobi od 30 do 40 godina, dok je starijih od 40 godina 44 posto.

Analizirajući period nezaposlenosti, 53 posto osoba su prije pokretanja biznisa bile nezaposlene preko 12 mjeseci, a u prosjeku 40 mjeseci, što ukazuje na činjenicu da više od polovine obuhvaćenih osoba spada u dugotrajno nezaposlene osobe čija je nezaposlenost prekinuta zahvaljujući mjerama Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavljuju nastavak realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja, te će u martu 2023. godine objaviti nove javne pozive.

Continue Reading