Connect with us

BIZNIS

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2023. veći za 120 miliona KM

03.03.2023.
Agencija Anadolija

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2023. godine u Bosni i Hercegovini iznosili su 1,542 milijarde konvertibilnih maraka (KM) i veći su za 120 miliona KM ili 8,38 posto u odnosu na isti period 2022. godine, prenosi Anadolija.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je u prva dva mjeseca 2023. godine privredi vratila 368 miliona KM što je za 65 miliona KM više u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period prošle godine

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 1,173 milijarde KM i veći su za 54 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2023. godine raspoređen je iznos od 137 miliona KM. Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatih 32,1 milion KM, Republika Srpska 21,2 miliona KM i Distrikt Brčko milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

Continue Reading