Connect with us

KAKANJ

Islamska vjeronauka i mekteb, već godinama zauzimaju posebno mjesto u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja

08.11.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Islamska vjeronauka je nastavni predmet u osnovnim i srednjim škola, integrisan u obrazovni sistem. Doprinosi proširivanju znanja iz oblasti vjere, formiranju etičke svijesti kod učenika te razvijanju temeljne sposobnosti učenika da na pravi način razumiju smisao svoga života, da bolje shvate i prihvate okolinu, odnosno društvo u kojem žive.

Islamska vjeronauka doprinosi razumijevanju religije kao jednog od mnogih društvenih fenomena. Za svoju polaznu tačku uzima čovjekovo propitivanje o početku i smislu sveukupne egzistencije. Upoznajući učenike s egzistencijalnim i religijskim pitanjima, Islamska vjeronauka pomaže svakom učeniku u njegovom ličnom razvojnom procesu unutar jednog društva.

-Islamska vjeronauka je važna u tom smislu da utiče na odgoj djece, odgoj mladih i usmjerava ih u moralne vrijednosti. Također daje im neke smjernice da brinu o sebi kao pojedincu, da brinu o zajednici. Na taj način mlada osoba uči kako da se odupre savremenim iskušenjima, kazala je za NTV IC Hasija Ademi, predsjednica Aktiva vjeroučitelja.

Od kako je Islamska vjeronauka ponovo uvedena u obrazovni proces Bosne i Hercegovine 1992. godine, ona se suočavala sa mnogobrojnim izazovima, a jedan od njih je i nastavni plan i program.

-Sam podatak da je od početka uvođenja Islamske vjeronauke do danas bilo pet generacija nastavnih programa nam govori koliko se vodi računa o tome da islamska vjeronauka kao predmet odgovori na savremene izazove. Najnoviji nastavni plan i program koji je usvojen 2019. godine unapređuje sam odgojno obrazovni proces i ništa ne odudara od ostalih predmeta, možda čak negdje i prednjači, dodala je Ademi.

Islamska vjeronauka kao predmet u bosanskohercegovačkim osnovnim i srednjim školama, u velikoj je mjeri u nadležnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercgovini, te postoji jedinstveni nastavni plan i program, kao i udžbenici.  Stoga se da zaključiti da Islamska vjeronauka i mekteb, već godinama zauzimaju posebno mjesto u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja muslimana.

Continue Reading