Connect with us

KAKANJ

Kakanjski vijećnici na godišnjem nivou podnesu u prosjeku između 150 i 200 vijećničkih inicijativa i pitanja

19.05.2023.
ntvic.ba (I.Š., N.B.)

Vijećnićka pitanja i inicijative mehanizmi su općinskih vijećnika kojima mogu uticati na popoboljšanje uslova života svih građana. Na godišnjem nivou kakanjski vijećnici u prosjeku upute između 150 i 200 inicijativa i pitanja.

Prepoznavanje problema i poteškoća s kojima se susreću građani i nastojanje da im se pomogne u rješavanju svakodnevnih životno važnih stvari je posao onih koji su dobili podršku da pretstavljaju i zastupaju interese građana. Vijećnice i vijećnici imaju priliku da kroz svoj angažman u OV podnose inicijative i postavljaju pitanja. Međutim, važno je pri tome poštovati potrebne procedure, protokol i Poslovnik o radu Vijeća.

-U biti i poslovnički je definrano tako da je važan način podnošenja inicijative, ko je može podnjeti, šta se od inicijative očekuje, šta ona treba popraviti, šta se to inicijativom treba uraditi. Mora imati pravno obrazloženje i mora imati izvore finansiranja ukoliko su potrebna finansijska sredstva. Nažalost moram reći da mi nemamo puno takvih inicijativa, a imamo inicijativa koje bi se drugačije mogle pretvoriti u vijećnička pitanja, ali se tretiraju inicijativom. Znači inicijativa se isključivo odnosi na donošenje akata Vijeća, kazao je Slaven Katičić, predsjedavajući OV Kakanj.

Prema riječima predsjedavajućeg OV Kakanj poštivanje protokola ili razlikovanje pitanja od inicijative jedan je od faktora koji znatno utiče na realizaciju i konačan ishod same inicijative odnosno pitanja.  

Na godišnjem nivou broj upućenih inicijativa i postavljenih pitanja u OV Kakanj je u prosjeku između 150 i 200. Sve one bi trebale unaprijediti rad institucija i općinske administracije, a s ciljem poboljšanja kvaliteta života u našoj lokalnoj zajednici.

Continue Reading