Connect with us

ZE-DO KANTON

Medresa “Osman ef. Redžović” Gračanica učestvuje u projektu My green Network

03.08.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Učenici šest bosanskohercegovačkih medresa učestvovali su od 23. do 25. jula na dvodnevnom kampu za mlade u Cazinu gdje je počela realizacija projekta My Green Network. Projekat realizuje Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz podršku Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U projektu My green Network učestvuje i Medresa “Osman ef. Redžović”.

Tokom kampa 52 učenika iz šest bh. medresa su prisustvovali predavanjima o EU politikama u vezi sa strategijom Green Deal (Evropski zeleni plan) i učestvovali u radionicama što će im pomoći i u pripremi njihovih osam projekata manjeg obima koje će finansirati EU.  

Učesnici su imali priliku proširiti znanja iz oblasti ekologije u sklopu studijskih posjeta lokacijima u Krajini koje su jedinstveni primjeri prirodnih ljepota u srcu Evrope. 

U Medresi “Osman ef. Redžović su već započeli sa realizacijom projekta “Zeleni otok”.

-Radi se o našem planu u narednih godinu dana da pokušamo jedan eksperimentalni proces, da vidimo je li moguće da jedna škola od nekih 250 učenika i 70 uposlenika u potpunosti odvaja otpad. Mi smo kupili u okviru ovog projekta 30 plastičnih kanti, rasporedili ih po cijelom krugu medrese, sa natpisima, limenke i plastične boce, izradili smo jedan unikatni kontejner u koji će biti odlagan otpad a zatim će taj otpad biti prodavan, kazao je Emir Uzunalić, profesor historije i historije Islama u medresi “Osman ef. Redžović” Gračanica.

Inače, cilj projekta My green Network je podsticanje mladih da kritički razmišljaju o vlastitoj budućnosti, te da jačaju svoju ekološku svijest.

-Cilj je da učenici u ovoj Školi uz jedan vrlo jasan plan u narednom periodu sami odvajaju otpad i da vijeće učenika koje će, ako Bog da, voditi ovaj proces prodaje taj otpad. I da taj novac iskorištavamo ponovo u edukativne svrhe na način da odlazimo na ekskurzije u zemlje koje su uspjele u potpunosti da odvajaju svoj otpad, dodao je Uzunalić.

Projekat My Green Network se oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena. 

Continue Reading