Connect with us

KAKANJ

Mladi predlažu: Zeleni krov na soliteru tri u Kaknju

20.11.2023.
ntvic.ba (A.K.)

‘Doprinos mitigaciji efekta klimatskih promjena kroz urbanu poljoprivredu – Zeleni krov na soliteru tri u Kaknju’ tema je zavšnog master rada naše sugrađanke Nedžade Zahirović. Zeleni krov na stambenim objektima Nedžada je predstavila kao jedan je od načina da stanari, ali i drugi građani svakodnevno imaju kontakt sa zelenilom.

Kako bi svoja akademska znanja i svoj završni master rad drugog ciklusa studija na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu stavila u funkciju razvoja i unaprjeđenja kvaliteta života svoje lokalne zajednice Nedžada Zahirović je odabrala temu Doprinos mitigaciji efekta klimatskih promjena kroz urbanu poljoprivredu – Zeleni krov na soliteru tri. Nedžada je mišljenja da su ljudi danas nedovoljno upoznati sa konceptom urbane poljoprivrede, te da ozelenjavanje krovova na stambenim objektima i njihovo racionalno korištenje nije namjeno samo za stanare nego i za sve druge građane.

-Sam projekat nije osmišljen čisto za stanare nego je pristup omogućen i za ostale građane, znači svi bi mogli doći i vidjeti krov. Razlozi su česta i užurbana svakodnevnica posebno urbanizacija. Ljudi su zaista izgubili kontakt sa prirodom i smatram da zeleni krov zbog njegove multifunkcionalnosti može da obezbijedi relaksaciju i građanima i stanarima i da im ukaže na održivo korištenje resursa koje imamo. Svakako cilj je i da se građani potiču na socijalizaciju te da kroz različite aktivnosti na krovu doprinesu svom psihičkom i fizičkom zdravlju, istakla je Nedžada Zahirović, magistar biljne proizvodnje.

Ozeljenjavanjem krovova na stambenim zgradama za cilj ima da stanovnici gradova a naročito industrijskih kakav je Kakanj imaju svakodnevni kontakt sa prirodom, zelenilom i biljakama što bi u konačnici trebalo uticati na zdraviji i aktivniji način života ali i niz drugih prednosti koji ovakav model urbane poljoprivrede nosi sa sobom.

-Sam rad zamišljen je na način da se dizajnira intenzivni tip zelenog krova sa kulturama ljekovitog, začinskog, medonosnog, aromatičnog  i dekorativnog bilja s ciljem jačanja i promovisanja koncepta urbane poljoprivrede a posebno urnabog pčelarstva u općini Kakanj, istakla je Zahirović.

I predstavnici kućnog Savjeta solitera tri mišljenja su da je ova ideja kvalitetno rješenje za krovni prostor ne samo ovog nego i drugih stambenih objekata. Adaptacija ovog u zeleni krov doprinijela bi unaprjeđenju kvaliteta života ne samo stanara solitera nego i svih drugih građana kolektivnog stanovanja-posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da urbanom dijelu općine Kakanj nedostaje zelenila.

Continue Reading