Connect with us

BIH

Neizostavna saradnja civilnog društva i obrazovnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

04.09.2023.
ntvic.ba

Centar za promociju civilnog društva već četvrtu godinu realizuje projekat „Misli o prirodi!“ koji je velikim djelom posvećen radu sa obrazovnim institucijama. Danas je, u Blagaju, tim povodom održan susret predstavnika i predstavnica osnovnih i srednjih škola HNK, Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar gdje je predstavljen Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH. Osnovni cilj ovog mehanizma jeste uključiti očuvanje okoliša na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice.

Svakodnevno, u svom radu, nastojimo u središte pažnje staviti učenike, a u narednom periodu ćemo napraviti značajne korake u poboljšanju kvalitete nastavnog procesa. Dodao bih da je važno zajedništvo, zbog čega pozivam predstavnike Pedagoškog zavoda i sve nastavnike da zajedno uložimo značajne napore po pitanju podizanja kvaliteta obrazovanja u HNK. Ništa nas ne sprječava da imamo najbolje učenike u državi!“, rekao je Ministar nauke, kulture i sporta HNK, gospodin Rašid Hadžović.

Tokom događaja, predstavljene su dvije analize koje su relizovane kroz projekat i to Analiza važećeg Nastavnog plana i programa za osnovne i srednje škole HNK koja budi preporuke integrisanja koraka i aktivnosti Certifikacijskog mehanizma Eko škola bez narušavanja redovne nastave, te Analiza implemetiranja Certifikacijskog mehanizma u 38 škola u cijeloj Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na HNK, koja prikazuje dosadašnje ostvarene benefite.

Enisa Gološ, dikretorica Pedagoškog zavoda Mostar, učinila je iskorak i okupila profesionalce iz osnovnih i srednjih škola, te vanjske saradnike/ce koji su u proteklih 12 mjeseci radili na izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa, kako bi ih učinili boljim, korisnijim i konkretnijim.

Svi smo mi učitelji, bez obzira koju funkciju obnašali u obrazovanju. Trebamo se osjećati počašćeno jer smo dijelom grupe ljudi koja najviše radi i od koje kreću ostale profesije.“, rekla je gospođa Gološ.

Continue Reading