Connect with us

KAKANJ

Održana 27. sjednica OV Kakanj: Usvojen Prijedlog o povećanju cijena grijanja, izvještaj o radu načelnika nije usvojen

30.03.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Danas je održana je 27. redovna sjednica OV Kakanj na kojoj je usvojen Prijedlog odluke o utvrđivanju cijena usluga grijanja JP „Grijanje“ Kakanj, prema kojem će doći do povećanja cijena grijanja. Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima općinskog načelnika za 2022. godinu na današnjoj sjednici Vijeća nije usvojen. Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022.godinu, Prijedlog odluke o osnivanju MZ Željeznička Stanica, te Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU KSC Kakanj za 2022.godinu.

Nakon što je EP BiH povećala cijene isporuke toplotne energije prema JP Grijanje, JP Grijanje OV je uputilo prijedlog o utvrđivanju novih, povećanih cijena svojih usluga. Na prošloj sjednici Vijeća formiran je pregovarački tim sastavljen od vijećnika, predstavnika Općine Kakanj i JP Grijanje Kakanj, koji je, sa predstavnicima EP, radio na usaglašavanju načina formiranja cijena toplotne energije, međutim bezuspješno. Do povećanja cijena grijanja u Kaknju će ipak doći. Prijedlog, kojim su definisane nove veće cijene grijanja, usvojen je sa 18 glasova za i deset glasova protiv.

– Mi smo i na prošloj sjednici OV rekli da je ovo jedna odluka koja je iznuđena zbog odnosa JPEP BiH koje je jednostrano podiglo cijene. Razgovori sa Elektroprivredom nisu urodili plodom. Imali smo situaciju da li da rad JP Grijanje dovedemo u pitanje ili da radimo rebalanse budžeta i na taj način obezbijedimo sredstva. Svako je odlučio po svojoj savjesti – smatra predsjedavajući OV Kakanj Slaven Katičić.

Na današnjoj sjednici Izvještaj o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima Općinskog naĉelnika za 2022. godinu nije dobio potrebnu većinu. Za je glasao 14 vijećnika, jedan vijećnik bio je protiv i devet vijećnika bilo je uzdržano.

– Iz rasprave se nije moglo zaključiti da postoji nezadovoljstvo sa načinom rada načelnika, što se mene tiče načelnik ima punu podršku. Zbog toga što su neki vijećnici napustili salu bio je jednostavno nedostatk vijećnika iz većine u OV i to je razlog zašto izvještaj o radu načelnika nije prihvaćen – izjavio je predsjedavajući OV.

Vijećnici su na martovskoj sjednici usvojili Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022.godinu, Prijedlog odluke o osnivanju MZ Željeznička Stanica, te Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JU KSC Kakanj za 2022.godinu. Također usvojen je Prijedlog odluke o dodjeli Petnaestoaprilskih priznanja općine Kakanj koja se dodjeljuju povodom 15. aprila Dana općine Kakanj.