Connect with us

KAKANJ

Održana edukativna radionica o zaštiti potrošača u organizaciji Udruženja potrošača Općine Kakanj

23.10.2023. (A. K.)
ntvic.ba

Udruženje potrošača Općine Kakanj održalo je edukativnu radionicu na temu „Ekonomske usluge od opšteg interesa za građane“. Na radionici, koja je realizovana u okviru projekta “Građanski odgoj i obrazovanje potrošača putem edukacije o zaštiti potrošača“, razgovarano je o problemima sa kojima se potrošači susreću kada su u pitanju ekonomske usluge te njihovim pravima i kako ih ostvariti. Realizaciju projekta finasisjki su podržali Općina Kakanj i Federalno ministarstvo trgovine.

Udruženje potrošača Općine Kakanj kontinuirano provodi aktivnosti na informisanju i edukovanju građana o njihovim potrošačkim pravima. Jedna od aktivnosti je i ova radionica na temu „Ekonomske usluge od opšteg interesa za građane“ na kojoj je između ostalog naglašeno da u dijelu Zakona o zaštiti potrošača koji govori o ekonomskim uslugama od općeg interesa kao što su isporuka energije, vode, telekomunikacijske usluge, poštanske usluge i javni transport određeno da su te uluge definisane ugovornim odnosima što potrošačima daje pravnu sigurnost. Dakle, samo uz postojanje ugovora, fiskalnog računa ili neke druge forme dokaza potrošači mogu tražiti i ostvariti svoja prava.

– To su usluge koje svakodnevo koristimo odnosno usluge koje su vezane za električnu energiju, grijanje, vodu, telekomunikacijske usluge itd. Trenutno je u našem gradu problem sa grijanjem, potrošači nas zovu i pitaju da li račun treba da plate ili ne jer nisu potpisali nikakav ugovor, istakla je Ferida Kulović predsjednica Udruženja potrošača Općine Kakanj.

Prof. Samir Sabljica je istakao da iako su prava potrošača definisana Zakonom o zaštiti potrošača ima onih koji se ne pridržavaju ovog Zakona i nanose štetu korisnicima usluga koje pružaju. Bitnu ulogu imaju i institucije koje mogu pomoći potrošačima da ostvare svoja prava.

– Jedan širok spektar usluga gdje naši građani uvijek imaju određenih problema jer se praktično radi o JP koja imaju priprodne monopole koje nekada zloupotrebljavaju odnosno zloupotrebljavaju taj svoj položaj na tržištu na štetu potrošača, istakao je Samir Sabljica- učesnik radionice.

Statistički podaci pokazuju da veliki broj građana ne poznaje svoja prava iako danas ima mnogo načina za pristup istim.

– Prema podacima koje sam ja našao 80-90% domaćinstava ima internet što znači da imaju osiguran pristup informacijama. Dakle i na taj način se mogu informisati o svojim pravima, istakao je Sabljica.

Radionica je bila prilika da građani Kakanja saznaju nešto više o svojim pravima i problemima sa kojima se susreću kada su u pitanju ekonomske usluge od opšteg interesa i da im, reklamirati uslugu ili neki proizvod ne bi trebao biti nepoznat pojam.  

Continue Reading