Connect with us

KAKANJ

Održana redovna Skupština Organizacije RVI Kakanj ’92

29.07.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Organizacija Ratnih vojnih invalida „Kakanj ’92“ održala je redovnu izvještajnu Skupštinu na kojoj su usvojeni izvještaj o radu za proteklu, te plan aktivnosti za ovu godinu.

Uz prezentaciju rezultata rada ostvarenih tokom proteklih godinu dana, poseban akcenat na izvještajnoj skupštini stavljen je na nekoliko važnih projekata koji su realizovani, među kojima je i nabavka medicinske opreme i  ortopedskih pomagala za populaciju ratnih vojnih invalida.

-Mi smo u saradnji sa jednom nevladinom organizacijom u Austriji dobili ponudu oko uručivanja medicinske opreme i ortopedskih pomagala za ovu kategoriju. To je bila jedna veoma značajna donacija, kreveti i kolica, izjavio je Omer Odobašić, predsjednik Organizacije RVI Kakanj ’92.

Kako ističe Odobašić, plan i program rada za 2023. godinu usklađen je sa potrebama članova Organizacije. Odobašić također, naglašava da ova se ova populacija susreće sa brojim problemima koje nisu u mogućnosti sami riješiti, te očekuju i podršku nadležnih Institucija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života ratnih vojnih invalida.

-Ja bih samo skrenuo pažnju, ovo možemo da završimo i na lokalnom nivou. Naime, prošlo je puno godina od agresije od našeg ranjavanja i ostala je nekolicina ratnih vojnih invalida koji imaju djecu. I toj djeci je potrebna značajna finansijska pomoć u školovanju, putem sufinansiranja i stipendiranja  pratećih potreba, dodaje Odobašić.

Pored brojnih projekata koje realizuje ova organizacija, a koje za cilj imaju prije svega pružanje podrške i pomoći populaciji ratnih vojnih invalida,  Organizacija RVI Kakanj ’92, u saradnji sa Kantonalnom bolnicom Zenica, u svojim je prostorijama organizovala i testiranje invalida na hepatitis.

Continue Reading