Connect with us

ZE-DO KANTON

Održana sjednica Skupštine ZDK, razmatrano devet tačaka dnevnog reda

30.01.2024.
ntvic.ba

Na dvadesetprvoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 30.01.2024. godine razmatrano je devet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je donijela Program rada Skupštine za 2024. godinu. Programom su obuhvaćeni planirani akti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nosioci izrade istih, predlagači, razlozi za donošenje, postupak donošenja i rokovi za njihovo razmatranje. Program čine akti iz normativno-pravne, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje su propisane Ustavom Federacije BiH, Ustavom Zeničko-dobojskog kantona i zakonima, a zasnovani su na donesenom Programu rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu.

U nastavku je donesena Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona. Skupština je danas donijela i Odluku o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora. Razlozi za donošenje ove Odluke proizašli su iz Prijedloga Odluke Komisije za izbor i imenovanja, po čijem mišljenju je kod tri člana Nezavisnog odbora prisutno  postojanje sukoba interesa odnosno ličnog interesa u policijskim poslovima koji može uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju poslova člana Nezavisnog odbora. Skupština je potom donijela i Odluku o imenovanju na kraći period tri člana Nezavisnog odbora.

U nastavku sjednice zastupnici su razmatrali i zaključcima prihvatili četiri informacije. Prihvaćene su slijedeće informacije i to:

-Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

-Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

-Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini.

-Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu

Stručna služba Skupštine ZDK