Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj sa Fondacijom“Muharem Berbić“ potpisala ugovor o sufinansiranju zapošljavanja osoba sa invaliditetom

12.06.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Općina Kakanj je sa Fondacijom“Muharem Berbić“ potpisala ugovor o sufinansiranju zapošljavanja radnika odnosno osoba sa invaliditetom. Klub prijatelja Fondacije je i Općina koja će pomoći da Fondacija dobije još jednog vrijednog radnika čiju će platu i doprinose na period od šest mjeseci finansirati ova institucija.  

Ekonomsko osnaživanje i uključivanje osoba sa invalidetom u društveni život, socijalizacija, prepoznavanje njihovih talenata i vještina za ovu je kategoriju izuzetno važna. Upravo to i jesu nastojanja Fondacije Muharem Berbić da kroz različite vidove pomoći, a prvenstveno se to odnosi na zaposlenje da daju priliku osobama sa invaliditetom. Općina Kakanj prepoznala je značaj i nastojanja Fondacije, te dala svoju podršku u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.  

-A svakako da smo onda da smo kroz Službu za privredu obezbijedili izvjesna sredstva za zapošljavanje jednog lica sa invaliditetom i pčekujemo ovuh dana da je to lice već možda zasnovalo radni odnos obzirom da smo ugovor potpisali prije nekih sedam dana. Ovo je jedan od svijetlih primjera nevladinih organizacija, Fondacija koje daju značaj i marginaliziranim grupama našeg stanovništva i svakako da će Općina Kakanj i u budućem periodu znati prepoznati. Svakako da smo se stavili na raspolaganje da u slučaju određenih projekata koje Fondacija bude imala za neka treća lica ili donatore, ponovo Općina Kakanj može imati jedan od partnera kazao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Fondacija Muharem Berbić primjer je nevladine organizacije koja daje priliku osobama sa invaliditetom da se ravnopravno uključe u sve društvene procese. Upravo je zato važno da se u njihov Klub prijatelja uključi što više onih koji žele pomoći Fondaciji u nastojanjima da svi građani Kaknja budu ravnopravni članovi društvene zajednce.

-Mislimo da je ovo jako pozitivan primjer koji mogu da slijede i ostale lokalne zajednice ali i svi koji imaju mogućnosti za zapošljavanje jer na ovaj način uključujemo osobe sa invaliditetom u društveni život i radimo na njihovom ekonomskom osnaživanju. U ovom momentu mi preko Općine imamo zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom na vremenski period od šest mjeseci. Općina snosi sve troškove vazane za njegove plate i doprinose. Jako smo zadovoljni time i nadam se da ćemo i u budućem periodu imati mogućnost da nastvaimo tu sardnju, ali ne samo da se naslanjamo na Općinu nego da i drugi prepoznaju ovaj pozitivan primjer pa da nas podrže u tome kazala je Sanda Hasagić Terzić, izvršna menadzerica FMB.

I u narednom periodu Općina Kakanj će rad ove Fondacije pomagati u skladu sa nadležnostima i mogućnostima. Zapošljavanje osoba sa invaliditetom, prepoznavanje njihovih talenata, sposobnosti i vještina i davanje mogućnosti tim osobama da pokažu da znaju i mogu biti dio društvenih tokova i lokalne zajednice važna je tema. Različiti vidovi  pomoći cjelokupne lokalne zajednice, koja prepoznaje značaj i rad ove Fondacije, svakako će doprinijeti boljim uslovima života za sve građane općine Kakanj.