Connect with us

ZE-DO KANTON

Počeo upis na UNZE, planiran upis 955 studenata na osam fakulteta

15.06.2023.
ntvic.ba (M.K.)

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023./2024. objavljen je 12 .juna i trajat će do 30. juna tekuće godine. Planiran je upis 955 studenata na osam fakulteta i 33 studijska programa. Uskoro će na ovom Univerzitetu biti osnovan i novi studijski program „Elektrotehnika i informacione tehnologije“.

Počeo je upis srednjoškolaca na Univerzitet u Zenici koji ima osam fakulteta i dvije organizacione jedinice. Najstariji fakultet je Metalurško-tehnološki, a studentima su dostupni i Mašinski, Pravni, Ekonomski, Filozofski, Politehnički, Medicinski i Islamsko-pedagoški fakultet. Ove godine planiran je upis 955 studenata, od kojih 546 redovnih, 319 redovnih samofinansirajućih i 90 vanrednih studenata.

-Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima UNZE obavit će se od 3. do 7. jula. Konkurs je otvoren za 955 studenta na osam fakulteta i 33 studijska programa. Prijemni ispiti će se održati na dva fakulteta Medicinskom i Politehničkom fakultetu, istakla je Maša Alijević, prorektorica za nastavu i studentska pitanja UNZE.

Na ostalim fakultetima rangiranje studenata, vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, kao  i  pojedinačnih  kriterija  fakulteta  Univerziteta  u  Zenici  za  vrednovanje  ocjena  iz  predmeta  relevantnih  za odgovarajući  studij. Za one fakultete koji ne popune upisnu kvotu u prvom upisnom roku , drugi upisni rok je planiran od 28. augusta do 15 septembra.  Na ovom Univerzitetu su pokrenute i procedure za osnivanje novog studijskog programa „Elektrotehnika i informacione tehnologije“, koji bi trebao početi sa radom u akademskoj  2024/2025. godini.

-Već na idućoj sjednici Senata Univerziteta u Zenici bit će formirana komisija za izradu Elaborata o opravdanosti osnivanja novog studijskog programa „Elektrotehnika i informacione tehnologije“, koji bi trebao startati od naredne akademske godine, izjavila je Alijević.

Sutidiranjem na Univerzitetu u Zenici, na bilo kojem od osam fakulteta, studenti mogu usvojiti zananje koje će od njih napraviti individue konkurentne na tržištu rada, pored toga ostvaruju i različite pogodnosti, naročito srednjoškolci koji su iz Zeničko-dobojskog kantona.

Continue Reading