Connect with us

BIH

Promjenama kantonalnih zakonodavstava uzvratiti vlastima RS-a koje progone čak i imame zbog hutbi

11.12.2023.

Udruženja novinara i medijskih radnika „Nino Ćatić“ iznenađeno je letargičnim odnosom prema objavljenoj činjenici da je Okružni sud u Banjaluci potvrdio optužnicu koju je podiglo Republičko javno tužilaštvo RS protiv dr. Muharema Štulanovića, bivšeg profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Ozbiljna je i neugodna situacija u kojoj se našao Štulanović. Sudiće mu se jer je u januaru 2023. godine u džamiji u Bihaću tokom džuma-namaza, između ostalog izjavio: „Kao posljedica da se stvori i napravi Republika Srpska, čije okoćenje slave 9. januara. Baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara u vidu genocidne tvorevine eReS“. U obrazloženju krivične prijave je navedeno da je optuženi u govoru „izložio poruzi, preziru i grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, jer je označio kao genocidnu tvorevinu“.

Osim što je ova vijest pobudila minimalno interesovanje medija i šire javnosti, zabrinjava i što institucije i pojedinci, koji imaju za to ingerencije i mogućnosti, nisu ništa učinili na donošenju i pokretanju recipročnih mjera prema entitetu RS, kako za ovaj, tako i u slučajevima kada su za isticanje zastave sa ljiljanima pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a uručivali prekršajne naloge. Poražavajuće je da nisu aktivirani postojeći mehanizmi za odmazdu a koji se nalaze u zakonodavstvima entiteta Federacija BiH. Također, koliko je poznato, ne postoje ni ideje, niti volja da se donesu krivične odredbe u kantonima gdje nema političke prepreke za to (HDZ-a BiH nije bio za donošenje rezolucije o osudi genocida, te se protivio reviziji presude u slučaju BiH protiv Srbije i slično) na osnovu kojih bi bili procesuirani svi koji negiraju genocid, veličaju ratne zločine i zločince i omalovažavaju državu Bosnu i Hercegovinu.

Ovo bi bio pouzdan način da se dostojanstveno i zakonski uzvrati onima koji progone čak i vjerska lica kada u džamijama govore istine o prirodi nastanka entiteta koji se zove samo po jednom narodu. Iako postoje dopune Krivičnog zakona BiH (tzv. Inzkov zakon), one zbog svog otežavajućeg dijela teško da mogu polučiti rezultate u vidu kažnjavanja negatora genocida, ratnih zločina i slično. Zbog toga UNIMR „Nino Ćatić“ predlaže zakonodavcima u kantonima, gdje je moguća prohodnost ovakvih zakona, da donesu odredbe koje će polučiti krivične sankcije za negatore genocida, a na način da oni budu gonjeni od kantonalnog tužilaštva i suda po mjestu nastanka štete. Ta šteta se ogleda u vidu negiranja i produbljivanja traume i omalovažavanja karaktera i obima porodičnih, materijalnih i ostalih gubitaka barem jedne žrtve sudski dokazanih zločina, uključujući genocid. Jednostavnije kazano, ako bi u administrativnim jedinicama, koje mogu usvajati zakone, donijeli odredbe o krivičnoj odgovornosti, naprimjer u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom ili Kantonu Sarajevo, dovoljno bi bila samo jedna prijava žrtve, sa dokazima o šteti koju je pretrpjela negiranjem traumatičnog iskustva, da se podigne i potvrdi optužnica protiv takvog negatora iz RS-a. Isto tako, zar ne bi bilo moguće primijeniti/donijeti odredbu o kažnjavanju onoga koji „izloži poruzi, preziru i grubom omalovažavanju BiH“?

Reciprocitet je pouzdan način da se zaustavi ponižavanje ovog naroda a koje provode vlasti, nerijetko i opozicija, entiteta RS. Istovjetnost je uvijek pomagala u našoj historiji, nju jedino razumiju oni koji su spremni na agresiju, na počinjenje zločina i njihovo negiranje, ili maltretiranje povratnika i onih koji govore o zločinima. Bez toga, evo nas u historijskom trenutku kada uspijevaju svoju anticivilizacijsku agendu primjenjivati čak i u džamija, u mjestima koje su odbranili Armija i MUP Republike Bosne i Hercegovine. Zapanjujuća je nezainteresovanost većine prodržavnih snaga za novu stvarnost u kojoj smo se našli, u kojoj režim iz RS šikanira i sankcioniše istinoljubive građane, ne samo u tom entitetu, nego i u Federaciji BiH. Ipak, iskreno se nadamo da će biti dovoljno onih koji će predložiti i usvojiti ovakve ili zakonske odredbe po biću slične opisanim, a da bi uzvratili na atake zakonodavaca iz RS-a. Sve to, ne zbog ispraznog političkog nadmetanja, već s ciljem efektivne zaštite istine i onih koji su progonjeni jer je dostojanstveno pronose.

Continue Reading