Connect with us

BIH

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 25. januara, na dnevom redu budžet FBiH za 2023. godinu

17.01.2023.
FENA

Prva redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bit će održana u srijedu, 25. januara, s početkom u 10.00 sati. Kako je najavljeno, na sjednici će u hitnom postupku biti razmatram prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu i prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za istu godinu.

Na dnevnom redu sjednice je i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (druge izmjene i dopune) i izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) (druge izmjene i dopune) i Odluka o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune),

Bit će razmatran i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2023. godinu,

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bit će razmatan i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu te prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2023. godinu. 

Continue Reading