Connect with us

ZE-DO KANTON

Skupština ZDK usvojila novi Zakon o prostornom uređenju i građenju

08.11.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju novi Zakon o prostornom uređenju i građenju ZDK, u koji su uvrštene odredbe vezane za uvođenje elektronskog vođenja postupaka izdavanja odobrenja za građenje, a novi je dokument usaglašen i s propisima vezanim za energijsku efikasnost.

Obaveza ZDK je da izvrši izmjene zakonskih propisa iz oblasti energijske efikasnosti, budući da je prethodno zakon koji uređuje ovu oblast donesen i na federalnom nivou. U toku postupka izrade novog zakonskog rješenja prihvaćene su sve primjedbe s lokalnog nivoa koje će doprinijeti kvalitetnijem zakonu.

-Željeli smo da saznamo koji su to problemi na koji nailaze nadležne lokalne službe za odobravanje građenja u praksi, u provođenju važećeg zakona – kazala je pomoćnica ministra za prostorno uređenje i okoliš Aida Sumbuljević.

U proteklom periodu uz podršku USAID-a i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, organizovane su radionice s ciljem olakšanog izdavanja rješenja za građenje na samom terenu. Radi se o pilot projektima, u kojem je do sada, uz resorno kantonalno ministarstvo, na području ZDK sudjelovala Općina Tešanj.

– Suština je da dostignemo taj period i vrijeme kada nećemo manipulisati s podnošenjem zahtjeva, pribavljanjem saglasnosti i dostavljanjem projekta u papirnoj formi. Cilj je da sve bude elektronski. Međutim, za to se moraju steći i tehnički uslovi pa je iz tog razloga u zakonu ostavljena i jedna i druga varijanta, odnosno analogna i elektronska, do sticanja uslova – kazala je Sumbuljević.

Općina Tešanj već sada je spremna za izdavanje prve elektoronske dozvole za građenje, ali kako je naglašeno, treba biti ispunjen i drugi preduslov, a to je usvajanje izmjena Federalnog zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta. Odredbe vezane za E-građevinske dozvole unesene su i u zakon na nivou FBiH, a potrebno je donijeti i uredbu, koja će se koristiti na nivou cijele Federacije BiH.

-Cilj je da se jedinstveni server postavi u FBiH, a da oni kantonima daju inpute i mogućnosti uvezivanja, a mi dalje prema lokalnim zajednicama. Tako da mogu reći da se još uvijek nisu stekli tehnički uslovi, ali svi čekamo usvajanje zakona, koji je ustvari polazni osnov – navela je Sumbuljević.

Federalni zakon je u postupku javne rasprave i trenutno se prikupljaju mišljenja kantona.