Connect with us

ZE-DO KANTON

Skupština ZDK usvojila inicijativu o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom

07.11.2023.
ntvic.ba (M.K.)

Skupština ZDK danas je usvojila inicijativu zastupnika Gorana Bulajića koja se odnosi na za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK-a, u sklopu rasprave o inicijativi zastupnika Bulajića, prezentovala je svoje dvije inicijative koje su već u proceduri u nadležnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Inicijativa zastupnika Gorana Bulajića odnosi se na izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, a u dijelu kojim se reguliše radno-pravni status uposlenica u toku bolovanja, ali i za ostvarivanje svih prava.

-Želja je bila da pokušamo riješiti jedan vakum kada su žene-majke na porodiljskom i gdje se vode kao uposlenice centara za socijalni rad. Zakon nije omogućavao da se poslodavci uključe u taj proces i da snose troškove, iako su sredstva obezbijeđena. Moja je inicijativa bila bazirana na tome da se pokuša iznaći zakonsko rješenje, a uposlenici ministarstva i bivši ministar Zlatko Jelić dali su punu spremnost da nađu zakonsko rješenje da se to u narednom periodu ukloni. Novim prijedlogom poslodavci će snositi troškove, a onda će ih refundirati “pošto sredstva nisu upitna, izjavio je Goran Bulajić zastupnik u Skupštini ZDK.

Obaveze i doprinosi i dalje će, naglašava Bulajić, biti vezane za mjesta uposlenja pa se više neće stvarati problematika “da li su uposlenice iz jednog entiteta, a rade u drugom”, odnosno žive u jednom, a rade u drugom entitetu.  Na današnoj sjednici Skupštine Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK prezentovala je svoje dvije inicijative koje su u proceduri u nadležnom ministarstvu rada i socijalne politike.

-Dvije su jako bitne inicijative. Jedna je Odluka o dopunskim pravima za djecu osoba sa invaliditetom, koja su ostala bez prava zbog uvođenja invalidnine kao cenzusa prihoda na federalnom nivou, to jeste dječiji doplatak na nivou Federacije BiH. Druga je inicijativa za kontinuiran rad organizacija osoba sa invaliditetom, pogotovo kantonalnih, ali i servis centara, koji su prisutni i koji rade veoma odgovoran i bitan posao za populaciju osoba sa invaliditetom. Nažalost, oni još uvijek zavise od sredstava koja im daju donatori pa nam je želja da se, kroz izmjene zakona, uvedu u budžetske okvire i da imaju stabilnost finansiranja, u onom dijelu koji je bitan za rad osoblja i onih koji opslužuju taj centar, istakao je Harun Aliefendić, predsjednik Upravnog odbora Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK-a.

-Možemo istaći da smo ovim danas činom zaista pomjerili granice kada govorimo o pravima osoba sa invaliditetom u ZDK-u, i svaka inicijativa koja vodi ka jačanju nevaldinog sektora i jačanju podrške osobama sa invaliditetom je dobrodošla, istakao je Selvedin Dedić  predsjednik Udruženja “Dlan” Zenica.

Zastupnici su u svojim izlaganjima iskazali spremnost da daju podršku zakonskim rješenjima kojim će ova populacija biti u kontinuitetu podržavana iz budžeta ZDK-a.

Continue Reading