Connect with us

KAKANJ

U Kaknju izvršena redovna proljetna deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

09.06.2023.
ntvic.ba (A.K.)

U maju mjesecu na području općine Kakanj izvršena je redovna proljetna deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija. Ova aktivnost radi se s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti stanovništva a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBIH.

Obavezne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provode se u cilju sprječavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti i provode se na javnim površinama i stambeno-poslovnim objektima. Provođenje i organizaciju ove aktivnosti na području općine Kakanj realizuje Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj, a kontrola načina sprovođenja u nadležnosti je sanitarnog inspektora. Obavezu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije imaju kantoni i općine te sva pravna i poslovna lica u čijoj nadležnosti su objekti, javne površine, Javne ustanove, institucije, objekti vodonabdijevanja i kanalizacione mreže.

-Kantonalni organi o svom trošku obavljaju obaveznu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na prostorima kojima oni upravljaju. To su javne ceste uglavnom regionalne i zemljišta u blizini cesta, škole, zdravstvene ustanove itd. Općina također o svom trošku obavlja ove preventivne mjere na prostorima gdje je ona nadležna. To su javne i zelene površine, ustanove pa i individualni objekti u užem dijelu grada, korita potoka pa i divlje deponije, istakao je Amir Dedić- šef Službe za inspekcijske poslove Općine Kakanj.

Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije donosi nadležno ministarstvo u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. Sredstva koja se koriste za ovu namjenu moraju biti u skaldu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području ZDK. Posebnu pažnju pri angažovanju stručnih osoba za ovaj proces trebaju obratiti pravna i poslovna lica.

-Drugi subjekti o svom trošku dužni su sprovesti obaveznu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u prostorima kojima oni upravljaju. To su uglavnom ugostiteljski objekti, hoteli. Htio bih napomenuti da u ovaj dio ulaze i pomoćne prostorije-podrumi i tavani, istakao je Dedić.

Redovna sistemska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao obavezna mjera zaštite, provodi se najmanje dva puta godišnje, u proljeće i jesen. To je najbolja preventiva u borbi protiv širenja štetnih mikroorganizama te povećanja broja kukaca i glodavaca koji, osim što nanose štetu u ekonomskom smislu, nerijetko budu i prenosnici zaraznih bolesti, naglasili su u Službi za inspekcijske poslove Općine Kakanj.

Continue Reading