Connect with us

KAKANJ

U Kaknju obilježen Međunarodni dan šuma, organizovana akcija pošumljavanja

21.03.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma s ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma. Na ovaj dan se organizuju akcije pošumljavanja ali i različite kampanje kojima se želi ukazati na značaj šuma. Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona i ove je godine povodom Međunarodnog dana šuma, organizovalo akcije pošumljavanja, a jedna takva akcija upriličena je i u Kaknju.

S ciljem očuvanja postojećih šumskih resursa, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, svake godine povodom 21. marta Međunarodnog dana šuma, organizuje akcije pošumljavanja novih površina, kao i akcije provođenja mjera njege na šumskim kulturama koje su ranije podignute. U akciji obilježavanja dana šuma učestvovala je i Šumarija Kakanj koja je organizovala pošumljavanje u blizini sela Crnač.

– Danas smo se ovdje okupili da obilježimo Međunarodni dan šuma, 21. mart. Htjeli smo da ukažemo na značaj šuma za život ljudi. Naime, generalno gledajući, svaki dan se smanjuje površina šuma i prisiljeni smo da vršimo sadnju odnosno pošumljavanje. Mi smo danas zasadili oko 1.000 sadnica i na taj način ćemo i dalje imati zdrave šume koje će koristiti za zdravlje ljudi – istakao je Nusret Kovač diplomirani inžinjer šumarstva i zaposlenik Šumarije Kakanj.

Širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosi se boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime dugoročno stvaramo pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa.

– Poručio bih svim ljudima da se uključe u zaštitu i čuvanje šuma, jer svima nam je potrebna šuma – dodao je Kovač.

Šume doprinose našem zdravlju, kroz čistu vodu i čist zrak. Također one obezbjeđuju hranu i lijekove za spašavanje života. Održivo upravljanje šumama i njihovo racionalno korištenje je izuzetno važno za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnji i budućih generacija.