Connect with us

KAKANJ

U Kaknju održani protesti pod nazivom – Ne damo vodu! Ekološki aktivisti pozivaju na odgovornost i zajedničko djelovanje

03.06.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Neformalna grupa građana „Park prirode Trstionica i Boriva“ danas je u Kaknju održala protestni skup pod nazivom Nedamo vodu. Na ovaj način, poručuju, nastoje ukazati na devastacije rijeke Trstionice i vodotoka Bukovice na području općine Kakanj i općine Vareš, a koje su uzrokovane radovima rudnika Adriatic Metals BiH. Zbog rudarenja na vareškom području, poručeno je sa skupa, ugrožen je i izvor Bukovice sa kojeg se Kakanj snabdijeva pitkom vodom. Upućen je i poziv lokalnim vlastima da poduzmu konkretne korake u zaštiti izvorišta pitke vode.

Devastacija rijeke Trstionice i područja vodotaka Bukovice, na kojem Adriatc Metals izvodi pripremne radove na eksploataciji mineralnih resursa u Vrešu, više nije samo pitanje zaštite prirode, pitanje je to zaštite pitke vode za 30.000 stanovnika općine Kakanj – poručuju aktivisti okupljeni u Neformalnu grupu građana „Park prirode Trstionica i Boriva“.

-Ova devastacija direktno utiče na sve vode koje teku prema Kaknju. Mi imamo pravo na vodu i imamo pravo da je štitimo, mora nam u tome naša vlast pomoći – izjavila je aktivistica NGG „Park prirode Trstionica i Boriva” Hajrija Čobo.

Nastojanja kakanjskih aktivista u cilju zaštite prirode prepoznata su i podržana od strane ekoloških udruženja širom naše zemlje. Danas su njihovi članovi bili u Kaknju. Pružili su podršku i uputili poruku:

-Ovo je zadnji momenat da se budimo i da ne damo teritoriju, jer koncesije su legalan način okupacije. Plan Evrope je da od nas napravi jedan veliki rudnik, jedno veliko odlagalište – poručuje Goran Božić, aktivista UG Čuvari Ozrena i regije.

Osim što je ukazano na štetne posljedice rudarenja na području sa kojeg se Kakanj napaja pitkom vodom, sa skupa je također poručeno, da privredni razvoj ne treba ići na račun uništavanja prirodnih bogatstava, pitke vode i zdravlja ljudi. Pozvano je na odgovornost i na zajedničko djelovanje svih nadležnih.

-Mi nemamo dovoljno čvrste argumente da neće doći do ugrožavanja pitke vode u Kaknju i mi kada je u pitanju zdravlje građana moramo, uprkos podijeljenim nadležnostima, nastupati zajedno – poručila je sa ovog skupa Behija Kulović, zastupnica u Skupštini ZDK.

Aktivisti za zaštitu prirode svoju borbu nastavljaju i koristit će sva pravno raspoloživa sredstva.

Niti jedan projekat, niti jedna koncesija koja ugrožava zdravlje stanovnika ne može biti važnija od zagarantovanih prava na život – poručeno je sa protesnog skupa NGG koja proteklih godinu dana intenzivno poziva na odgovornost predstavnike lokalne, kantonalne i federalne vlasti i koja ukazuje na devastacije i štetne posljedice rudarenja na rubnom području kakanjske općine.