Connect with us

ZE-DO KANTON

U OŠ Arnauti u funkciji eko učionoica – mjesto za edukaciju i rekreaciju (VIDEO)

07.06.2024.
ntvic.ba (M.K.)

Zahvaljujući saradnji OŠ “Arnauti” i Udruženja “Eko Tvrtkovac” iz Zenice, u dvorištu škole “Arnauti”, izgrađena je Ljetna učionica koju učenici koriste kako za edukativne tako i za kulturno-rekreativne sadržaje.  Pored toga učenici su posadili sadnice različitih vrsta voća, a zahvaljujući realizaciji novih projekata planirano je dodatno uređenje koje podrazumijeva sadnju žive ograde. U konačnici sve aktivnosti imaju za cilj očuvanje okoliša, te razvoj novih sadržaja koji će upotpuniti i oplemeniti izvođenje nastavnog procesa u ovoj školi.

Projekat “Ljetne učionice” za 280 učenika osnovne škole “Arnauti”, predstavlja oazu tokom ljetnih dana, u kojoj  izvode nastavu iz različitih predmeta. U učionici na otvorenom izgrađeno je pet drvenih klupa postavljenih na polukrug, jer takav raspored sjedenja potiče učenike na bolju interakciju tokom izvođenja nastave, postavljeni su radni sto i table, što  će olakšati komunikaciju između učenika i nastavnika. Ovaj projekat realizovan je zahvaljujući saradnji škole sa Udruženjem “Eko Tvrtkovac” iz Zenice, a nastavak uređenja ljetne učionice planiran je zahvaljujući projektima i saradnji sa Udruženjem građana Eko forum.

-Projekat Ljetne učionice realizujemo već 4 godine I za taj period najviše Truda uložičli su članovi udruženja “Eko Tvrtkovac”. Zahvaljujući saradnji sa Eko forumom iz Zenice iz Goethe-Instituta smo dobili 1000 KM koje ćemo iskoristiti za sadnju žive ograde, rekao je za NTV IC Kakanj Mahir Arnaut dir. OŠ “Arnauti”.

Ljetna učionica dodatno je obogaćena zasadima različitih vrsta voća, koje će u nastavnom procesu koristiti kao nastavna sredstva.  Kroz realizaciju ovakvih projekata učenici na praktičan način uče o značaju zaštite životne sredine, smatra direktor ove škole.

-Pored mogućnosti da učenici uče u prirodi, mi nastojimo kod njih razvijati ekološku svijest kroz praktične radove. Učenici rado dolaze u ovu učionicu i uredno je održavaju, ističe direktor ove škole.

Ovakavi projekti su dokaz širokih mogućnosti korištenja prirodnih resursa u svakodnevnom životu i kroz različite oblike djelovanja, zbog čega ih je potrebno sačuvati i zaštiti. Časovi u ljetnoj učionici doprinose  boljoj motivaciji učenika jer mijenjaju standardni koncept održavanja nastave između četiri zida. Pored toga učenici  ovaj prostor mogu iskoristiti kvalitetnije i tokom odmora ili pauza jer je školsko dvorište upotpunjeno i postaje privlačna lokacija za druženje,što će u konačnici poboljšati socijalizaciju učenika.

Continue Reading