Connect with us

ZE-DO KANTON

U Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona predstavljeni rezultati projekta „Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK za 2023. godinu“

12.10.2023.
ntvic.ba (A.K.)

U sjedištu Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona danas su predstavljeni rezultati projekta „Aktivne mjere zapošljavanja u ZDK za 2023. godinu“. Projekat se realizuje u okviru „Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini.

35 nezaposlenih osoba sa područja ZDK kroz Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK u 2023. godini dobilo je priliku za zaposlenje. U proteklom periodu kandidati, odnosno osobe sa evidencije nezaposelnih prošle su teorijsku dok će u narednom periodu biti upriličena i praktična obuka. Riječ je o četiri vrste zanimanja i to CNC operater, zavarivač, obrađivač plastike i šivač. Aktivne mjere zapošljavanja je ono na šta Privredna komora stavlja akcenat i tako će biti nastavljeno i u narednom periodu, istakla je predsjednica Privredne komore ZDK.

-Prethodne dvije godine mi smo dostigli nivo samoodrživosti FZZZ i Vlada ZDK su sada jedini finasijeri. Što se tiče prethodnih godina mislim da smo mi zajednički izgradili rejting ovakvih projekata i da i poslodavci i nezaposlene osobe s punim povjerenjem stupaju u ovakve projekte, kazala je Diana Babić, predsj. Privredne komore ZDK.

Pored Privredne komore ZDK partner u projektu su Federalni zavod za zapošljavanje i Vlada ZDK, putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Tokom press konferencije je naglašeno da, iako je na tržištu prisutan i jedan od gorućih problema, odlazak radne snage u zemlje EU, projekti poput ovih daju pozitivne rezultate. Kada je u pitanju odziv poslodavaca, privatna preduzeća prednjače u učešću u ovakvim Programima.

-Cilj Vlade i resornog ministarstva jeste da izdvajanjem finasijskih sredstava sa našim partnerom Privrednom komorom koja je u realizaciji ovoh Programa postigla određeni kredibilitet što daje povjerenje i samim kompanijama a i nezaposlenim osobama da će kroz realizaciju ovakvih projekata steči određena znanja i vještine koje će ih učiniti konkurentnim na tržišu rada, istakla je Vildana Kondić, pomoćnica ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbeglice ZDK.

-U dosadašnjim godinama preko FZZZ održavane su obuke i projekti i mogu reći da je ZDK među prvima koji je krenuo sa ovakvim aktivnostima zajedno sa HNK. Ostali su manje prisutni. Ove godine u okviru naših mjera aktivne politike zapošljavanja su uvedeni i Programi obuke i osposobljavanja kod poznatog poslodavca gdje se mogu prijavljivati nezapsolene osobe, istakla je Snježana Dedić, rukovodilac jedinice za upravlajnje projektima FZZZ.

Ovakvim projektima svim nezaposlenim licima data je mogućnost da putem obuka stiču nova znanja i vještine koje će nakon teorije sprovesti u praksu. Prema informacija federalnog Zavoda za zapošljavanje sve je više osoba koje nakon završetka projekta kod poslodavaca kod kojih su se obučavali ostaju u radnom odnosu. Na ovaj način nezaspolenim osoba je data prilika da rade i da se usavršavaju a poslodavcima da imaju kvalitetne i kvalifikovane radnike, poručeno je sa press konferencije.