Connect with us

ZE-DO KANTON

U Zenici će biti održana konferencija „Kako šuma postaje šikara?“

22.05.2024.
ntvic.ba

U organizaciji Udruženja građana Fojničani iz Maglaja, u četvrtak u Zenici počinje dvodnevna Konferencija „Kako šuma postaje šikara?“ koja ima za cilj okupiti sve relevantne aktere koji mogu doprinijeti suzbijanju institucionalne korupcije i ilegalnih aktivnosti u šumama Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz tri panela, predstavnici građana, civilnog društva, akademske zajednice te nadležnih službi i ministarstava raspravljat će o aktualnim problemima u oblasti šumarstva te unapređenju mehanizama za zaštitu i održivo upravljanje šumama.

Posebna pažnja na Konferenciji bit će posvećena posljedicama Odluke Vlade Federacije BiH o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Komentirajući ovu spornu Odluku, federalni premijer Nermin Nikšić je visoko vrijedne šume oko Vareša nazvao “šikarom”, pa je ova Konferencija simbolički i nazvana “Kako šuma postaje šikara?”. Očekujemo da će Konferencija pomoći u rasvjetljavanju odgovora i na druga aktualna pitanja, uključujući i dugogodišnje nedonošenje Zakona u šumama u Federaciji BiH. Kao posljedica ovog zakonskog vakuuma, sve očitija je rasprodaja prirodnih bogatstava i pogodovanje raznim koncesionarima, što predstavlja klasični oblik institucionalne korupcije.

O svojim iskustvima u borbi protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva svjedočit će građanke i građani kao i predstavnici organizacija civilnog društva. U fokusu Konferencije će biti i pravni i financijski aspekti održivog upravljanja šumama te integracija ekonomskih i ekoloških interesa u šumarstvu. Mehanizmi zaštite vrijednih šuma kroz zaštićena područja prirode će također biti tema panela, s posebnim osvrtom na Matinski vis u Žepču, Babina-Tvrtkovac u Zenici i Trstionicu u Kaknju. Građanske inicijative za očuvanje ovih područja još uvijek ne dobivaju dovoljnu podršku od nadležnih vlasti koje, svojim kalkulantskim odnosom baziranim na broju glasača, zapravo podržavaju ilegalne sječe, krivolov i druge nelegalne aktivnosti.

U sklopu Konferencije planirana je i posjeta vrijednom šumskom području, prašumi Trstionica u Kaknju, jednoj od rijetkih preostalih prašuma u Bosni i Hercegovini. Ovom posjetom se želi skrenuti pozornost javnosti na sve češću devastaciju vrijednih šuma, kojima je potrebna hitna zaštita i unapređenje upravljanja prema međunarodnim standardima. U tome smislu vrijedi podsjetiti da je Općinsko vijeće Kakanj prošle godine jednoglasno usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”, što je doista pozitivna ali i rijetka praksa u lokalnim zajednicama.

Ipak, za značajniji korak u zaštiti vrijednih šuma Zeničko-dobojskog kantona, potrebna je i hitna reakcija Vlade i Skupštine Kantona, koji su nadležni za donošenje odgovarajućih zakona i modernizaciju upravljanja. Nedavna gola sječa 18 hektara visoko vrijedne šume u Tešnju jasno je pokazala razmjere katastrofe uzrokovane nedostatkom adekvatne zaštite i upravljanja, posebno za šume koje su planirane kao zaštićena prirodna područja. Konferencija bi stoga trebala odgovoriti i na pitanje je li ignoriranje prostornih planova kojima je predviđena zaštita i očuvanje vrijednih šuma također jedan oblik institucionalne korupcije.

Konferencija „Kako šuma postaje šikara?“ se realizira  u sklopu projekta “Korupcija je u šumi!” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID-a. Konferencija je isključiva odgovornost Udruženja građana Fojničani i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Continue Reading