Connect with us

KAKANJ

Uputstvo o odlaganju nusproizvoda životinjskog porijekla

27.06.2023.
ntvic.ba

S ciljem izbjegavanja širenja zaraze i zaraznih bolesti stanovništva potrebno je obratiti pažnju na slijedeće:

Nabavku, odnosno kupovinu životinja (kurbana) obaviti samo kod provjerenih dobavljača vodeći računa o posjedovanju certifikata (svjedodžbe) o zdravstvenoj ispravnosti i posjedovanju ušne markice.

U slučaju bilo kakve sumnje izbjegavati nabavku životinje koja na prvi pogled nije u stanju da trči, skače i koja nije dobrog fizičkog stanja.

Potrebno je voditi računa da se prvenstveno za kurban koriste muške životinje, radi izbjegavanja slučajne gravidnosti.

Sve faze manipulacije, klanje, obradu i drugo najbolje je izvršiti u registrovanoj klaonici jer su iste osposobljene i opremljene za dalju manipulaciju sa animalnim nusproizvodima.

U svim fazama manipulacije sa životinjom ili mesom, voditi računa o temeljitom pranju ruku i dezinfekciji, pranjem i dezinfekcijom pribora, površina, te samog mjesta manipulacije. Potrebno je koristiti čiste i prethodno ispeglane tkanine – prekrivače i krpe.

Za dezinfekciju površina, predmeta i mjesta obavljanja manipulacije pored specijalnih mogu se koristiti i otopine živog ili gašenog kreča i / ili drvni lug.

Animalni nusproizvodi (crijeva, koža, kosti, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) moraju se odložiti na mjesta koja su u tu namjenu predviđena ili zakopati na mjestu nastanka ukoliko u blizini nema podzemnih voda. Dubina jame za zatrpavanje ne smije biti manja od 0,80 m. Jama se može obložiti pvc folijom sa svih strana i prekriti zemljom. Ukoliko se ne vrši oblaganje pvc folijom, prije prekrivanja zemljom (površinskim slojem) izvršiti posipanje sadržaja krečom ili drvnim lugom, a zatim postaviti sloj slame, te zatrpati. Završni sloj zemljanog pokrova ne smije biti tanji od 30 cm.

Zabranjeno je odlaganje animalnih nusproizvoda (otpada) na mjesta koja nisu za to namijenjena. Naročito je zabranjeno odlaganje animalnih nusproizvoda bez adekvatnog i propisnog zatrpavanja zemljom. Navedeno predstavlja i prekršaj više propisa.

Napominjemo da se nedozvoljenim i neadekvatnim tretiranjem i odlaganjem animalnih nusproizvoda može izazvati opasnost po zdravlje stanovništva što predstavlja i krivično djelo u smislu člana 303. i 305. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, pa se otkrivanjem počinilaca nadležni organi neće ni u najmanjoj mjeri ustručavati i krivičnog gonjenja lica koja se ne pridržavaju uputstava i propisa.

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj

Continue Reading