Connect with us

KAKANJ

Uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj

08.12.2023.
ntvic.ba (A.K.)

JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj okončala je proces certifikacije i akreditacije, koji je provela Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaknjski Dom zdravlja prva je javno-zdravstvena ustanova na području ZDK koja je integrativni proces certifikacije i akreditacije provela uspješno.

Uspješno je okončan proces akreditacije i certifikacije JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj, koji je provela Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Certifikacija predstavlja ispunjenje zakonski obavezne uspostave Sistema sigurnosti. Okončanjem ovog procesa, kakanjski Dom zdravlja postao je prvi dom zdravlja na području ZDK koji je uspješno okončao ovaj proces.

-Da je Dom zdravlja Kakanj prva u ZDK certificirana akreditirana ustanova i želim čestitati i direktoru i koordinatoru kvaliteta i svim uposlenicima koji su dali svoj doprinos da Dom zdravlja Kakanj na zadovoljstvo svojih pacijenata i građana općine ispuni sve kriterije i standarde i da stekne certifikaciju odnosno akreditaciju, kazao je za NTV IC Salih Valjevac, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.

Certifikacija i akreditacija, koju provodi AKAZ, dokaz je o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta i strateškom opredjeljenju u smislu daljnjeg razvijanja, održavanja i poboljšanja sistemakvaliteta i sigurnosti.

-To je proces koji traje dvije godine i ovo je potvrda da je Dom zdravlja Kakanj ispunio sve obaveze i sve što se tražilo u procesu certifikacije, odnosno akreditacije. Prema propisima Agencije za cetifikaciju i sigurnost u zdravstvu, u Domu zdravlja Kakanj sve je napravljeno tako da je sigurnost naših pacijenata u svakom pogledu potvrđena. Naše ambulante i kompletan prostor opremljen je adekvatnim uređajima, procedure su od prijema pacijenata do izlaska i upućivanja na dalje liječenje usklađene su sa svjetskim normama u zdravstvenim ustanovama, kazao je Mirsad Tursum, direktor JU Dom zdravlja sa stacionarom Kakanj

Dodjela certifikata izvršena je u okviru manifestacije Dani kvaliteta u zdravstvu u FBiH koja predstavlja godišnji pregled aktivnosti AKAZ-a i dešavanja iz oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga. Tema ovogodišnjih dana kvaliteta je “Učinkovitost sistema sigurnosti u zdravstvenim ustanovama”.

Continue Reading