Connect with us

KAKANJ

Usvojen budžet Općine Kakanj za 2024. godinu u iznosu od preko 35 miliona KM

27.12.2023.
ntvic.ba (A. K.)

Na današnjoj, posljednjoj ovogodišnjoj sjednici OV Kakanj usvojen je Budžet općine Kakanj za 2024. godinu u iznosu od 35.093.000 KM. Budžetom općine Kakanj za narednu godinu planirana su povećanja plata budžetskim korisnicima, za realizaciju kapitalnih projekata planirano je preko pet miliona KM, a po 500.000 km planirano je za poticaje u oblasti privrede odnosno poljoprivrede.

Općina Kakanj u Novu godinu ulazi sa Budžetom u iznosu od 35.093.000 KM. Općinski Budžet za narednu godinu planiran je na osnovu redovnih budžetskih prihoda i namjenskih sredstva, koja čine više od polovine budžetskih sredstava.

– Budžet je predložen u iznosu od preko 35.093.000 KM i mislimo da će se on uspjeti realizirati jer su povećani prihodi, PDV, porez na dohodak i to nam daje mogućnost da idemo sa većim Budžetom. Općina Kakanj je specifična po tome što ima i neporezne prihode koji su izuzetno veliki tako da su se i oni našli u Budžetu, istakao je Džihad Berbić, šef Službe za finasije Općine Kakanj.

Budžetom općine Kakanj od preko 35 miliona KM planirana su povećanja plata budžetskim korisnicima,  sredstva za poticaje u oblasti privrede i poljoprivrede, sporta, stipendiranje, te ostali redovni transferi prema budžetskim korisnicima.

– Programom utroška sredstava tretirat ćemo projekte iz oblasti zaštite okoliša. Ove godine imamo povećanje sredstava za privredu i poljoprivredu u iznosu od po 500.000 KM, iznos za sport ostaje na istom nivou 750.000 KM, zastupljena su sva Udruženja sa područja općine Kakanj i sve kategorije, dakle i kategorije budžetskih korisnika i one koje to nisu. Povećana su sredstva i JU obzirom da smo usklađivali plate naših uposlenika u tim ustanovama, te smo izdvajali i za njihove infrastrukturne i druge projekte. Više od pet miliona KM se odnosi na kapitalne projekte i ulaganja koja ćemo realizirati u narednoj godini, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Na današnjoj sjednici usvojen je i rebalans ovogodišnjeg Budžeta. Za provođenje izmjena i dopuna Budžeta općine Kakanj sredstva su osigurana dijelom iz sredstava viših nivoa vlasti a dijelom iz povećanja prihoda i preusmjeravanja sredstava sa pojedinih pozicija.

– Iako je kraj godine imali smo izmjene i dopune Budžeta za 2023. godinu. Naime, općina Kakanj je imala realizirane uplate prije nekoliko dana sa viših nivoa vlasti. Ti iznosi se moraju naći u planu Budžeta kako bi se ispravno završila budžetska godina i kako bi se mogle započeti aktivnosti u narednoj godini, istakao je Berbić.

Na januarskoj i februarskoj sjednici OV Kakanj očekuje se usvajanje Programa kojima će biti definisani pojedinačni programi i način raspodjele budžetskih sredstava. Bitno je naglasiti da će Budžet Općine Kakanj biti uvećan za 1.283.000 KM, a radi se o sredstvima EU za pomoć socijalno ugroženim kategorijama. Ukoliko se sredstva ne implamentiraju do kraja ove godine, ona se prenose u Budžet općine za 2024. godinu.