Connect with us

KAKANJ

OV Kakanj: Usvojeni programi Zavoda za planiranje i izgradnju

05.02.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Na posljednoj sjednici OV Kakanj usvojeni su programi Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Zavod će i u ovoj godini raditi na redovnim aktivnostima, koje se najvećim dijelom odnose na rekonstrukciju saobraćajnica u mjesnim zajednicama, zimsko i ljetno održavanje puteva, izgradnju i održavanje javne rasvjete te druge važne projekte koji se tiču unaprjeđenja života građana Kaknja.

Budžetom Općine Kakanj za 2024. godinu za realizaciju Programa utroška sredstava od koncesionih naknada predviđeno je 1.168.000 KM, Programom utroška sredstava od komunalnih naknada 3.000.000 KM, te Programom utroška sredstava od prodaje poslovnih prostora, stanova i zemljišta za projekte 1.265.500 KM.

Kada je riječ o sredstvima komunalnih naknada njima se finansira utrošak električne energije za javnu rasvjetu, zimsko održavanje prohodnosti na gradskim saobraćajnicama, izrada horizontalne i vertiklalne signalizacije i drugih projekata koji se godinama unazad finasiraju iz pomenutog programa.

-Program komunalnih naknada je ove godine malo veći i iznosi oko 3.000.000 KM. On se uglavnom odnosni na iste projekte koje smo i ranije realizovali. Plaćanje utroška električne energije, održavanja saobraćajnica, trotoara i parkinga, održavanje zelenih površina -hortikultura. U ovaj Program spadaju i materijalni troškovi kao i plate uposlenicima Zavoda, istakao je Zijad Neimarlija, direktor Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj.

Infrastrukturni projekti u kakanjskim mjesnim zajednicama koji se najvećim dijelom odnose na rekontrukciju lokalnih puteva finasiraju se iz Programa utroška sredstava od koncesionih naknada. Ove godine za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 1.168.023 KM.

-Najčešće se tu radi o infrastrukturnim  projektima po mjesnim zajednicama. Osim izgradnje javne rasvjete, rekonstrukcija puteva su najznačajniji projekti po ovom programu, istakao je Neimarlija.

Za Program redovnog i vanrednog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2024. godinu planiran je iznos od 1.341.000 KM. Ovaj program uglavnom se odnosi na zimsko i ljetno  održavanje puteva obzirom da se na području općine Kakanj nalazi 151 km lokalnih pravaca, 259 km nerazvrstanih cesta, te 34 km gradskih i prigradskih ulica.

-Ovdje se radi o sredstvima u iznosu od oko 1.300.000 KM na godišnjem nivou. Mi ta sredstva trošimo prije svega na zimsko i ljetno održavanje puteva, kako prve kategorije tako i održavanje puteva po nalogu Zavoda. Ovdje imamo sedam lotova, naglasio je Neimarlija.

Prihod od cestarina, koji je u prošloj godini bio umanjen, ove godine bi, očekuju u Zavodu trebao biti povećan. Bitno je spomenuti i sredstva od rada TE, za ovu godinu po ovom osnovu planiran je iznos od 1.265.500 KM.