Connect with us

KAKANJ

Uticaj rudarskih radova na izvorištu Bukovica predmet sudskog spora, iz JP Vodokom poručuju da je voda u Kaknju trenutno ispravna za piće

19.10.2023.
ntvic.ba (I.Š., N.B.)

Ispravnost vode za piće, odnosno očuvanje vodozahvata Bukovica aktuelna je tema u Kaknju više od godinu dana. Aktivnosti tvrtke Adriatic Metals, koja na rubnom području općine Vareš vrši završne radove na pripremama za eksploataciju mineralnih sirovina, upozoravaju ekološki aktivisti, odrazit će se na pitku vodu sa izvorišta Bukovica. Eksploatacija ruda uskoro treba početi. Aktivisti traže poništenje odluka o dodjeli koncesije. Iz nadležnog komunalnog poduzeća tvrde da je voda za piće trenutno ispravna, a lokalna je vlast tek nedavno pokrenula postupak zaštite područja Gornja Trstionica Bukovica.

Ekološki aktivisti u Kaknju više od godinu dana ukazuju na negativne uticaje rudarskih aktivnosti na rubnom području općine Vareš, a sa kojeg se oko 10 000 domaćinstava Kaknja napaja vodom.

-Poznato je da svaka rudnička aktivnost utiče na vode u okolnom području. To je nešto što kaže i struka i nauka, a i naše iskustvo. Samim tim što je posječena šuma, što se gradi put kraj rijeke i što se gradi u samom koritu rijeke, ne može ta voda biti čista. Neka nema nikakvih drugih utjecaja, neka nema utjecaja na podzemne vode, dovoljno je to. A utjecaja na podzemne vode ima svaki rudnik, kazala je za NTV IC Hajrija Čobo, ekološka aktivistica.

U nadležnom komunalnom preduzeću smatraju da firma Adriatic Metals u dosadašnjim postupcima nije dokazala da njihove aktivnosti neće imati uticaj na sadržaj vode sa vodozahvata Bukovica. U toku je sudki spor o ovom pitanju.

-Dakle Adriatic Metals nama još uvijek nije dokazao da njihove aktivnosti neće imati uticaj na naše vodozaštitne zone, a mi trenutno nemamo dokaze da utiču u smislu pojave teških metala. Napominjem da smo u sudskom sporu protiv Rješenja Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, koje je im je izdalo dozvolu za eksploataciju rude olova, cinka i barita. Uskoro očekujemo sudski epilog po tom pitanju i nemamo dilemu da će Sud u Mostaru, koji je nadležni Sud za rješavanje tog pravnog spora, presuditi u našu korist, što će za posljedicu imati po Adriatic Metals da će morati u suštini dokazati eventualni uticaj na naše vodozaštitne zone, kazao je za NTV IC Haris Veispahić, direktor JP Vodokom.

Dok se sudskim sporom ne odluči da li će Adriatic Metals vršiti eventuali uticaj na kvalitet vode kojom se snabdijeva 30.000 stanovnika Kaknja, u JP Vodokom tvrde da je, prema trenutnim analizama, voda u Kaknju ispravna za piće.

-Trenutno voda je u potpunosti mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravna za piće i prema svim pravilnicima koji regulišu kvalitet vode u FBiH, rezultati koje imamo odgovaraju pravilnicima, kazao je Veispahić.

Prema riječima Veispahića, obzirom na aktivnosti rudarenja rade se dodatne analize i poduzimaju dodatne mjere u procesu proizvodnje vode.

-Angažovali smo ovlašteni laboratorij za analizu vode na teške metale. I evo posljednji nalaz koji imamo za deveti mjesec i on odgovara pravilniku, dakle nije došlo do kontaminacije teškim metalima. Međutim, aktivnosti koje oni provode na terenu stvaraju nam druge vrste problema. To je prije svega gola sječa šume, odnosno drvnih sortimenata na određenom području, što će za posljedicu neminovno imati eroziju tla i pojavu mutnoće u vodi, što nam već predstavlja problem prilikom proizvodnje vode u našoj fabrici. Dakle, ona radi kako je i predviđeno, međutim, imamo tu vrstu problema u samoj fabrici prilikom proizvodnje vode. Naravno, to naši građani ne osjete ali osjetimo mi u smislu angažmana ljudi i troškova koje imamo zbog toga kazao je Veispahić.

Ekološki aktivisti poručuju:

-Mislim da ne treba samo tu kompaniju kriviti (Adriatic Metals op.a.), to su ljudi biznismeni i nama treba biti jasno je da njih zanima profit. Briga o lokalnoj zajednici ili briga o prirodi i o vodama je u njihovom domenu koliko za marketing i koliko da ispoštuju zakonske norme. To je jedna činjenica i njih niko ne treba da krivi zbog toga. Oni su došli ovdje da zarade, a ne da se brinu o našim problemima. Naš problem je konkretno naša vlast, još konkretnije Vlada ZDK, koja je dozvolila da se jedno takvo brdo razara. Bez obzira koji je profit u pitanju ljudski životi nemaju cijenu, kazala je za NTV IC Hajrija Čobo, ekološka aktivistica.

Ljudki životi nemaju cijenu, šutnja nije zlato, ali će vrijeme pokazti da li je šutnja imala cijenu, jer podsjećamo, aktivnosti na istraživanju i pripremnim radovima za ekspolaciju ruda, odnosno realizaciju najvećeg investicionog projkekta u BiH i najava zlatne groznice u Varešu, traje već nekoliko godina. Postavlja se pitanje je li lokalna zajednica predugo ignorisala činjenicu da se na rubnom području općine Kakanj “nešto radi” – gradi rudnik za eksploataciju mineralnih sirovina.