Connect with us

ZE-DO KANTON

Vlada ZDK isplatila dodatnih 1,5 miliona KM za izmirenje pravosnažnih sudskih presuda

23.01.2024.
ntvoc.ba

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona doznačilo je ASA banci d.d. Sarajevo sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM na ime izmirenja pravosnažnih sudskih presuda po kolektivnom ugovoru sa pozicije “Izvršenje sudskih presuda”. Isplata sredstava počela je jučer, a prema hronološkom redoslijedu dospjelih rješenja u ASA banci.

Radi se o iznosu koji je Zeničko-dobojski kanton dužan predvidjeti za ovu namjenu za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret budžeta, shodno Zakonu o izvršnom postupku FBiH koji propisuje da iznos ne može biti manji od 0,3 posto ukupno planiranih prihoda u budžetu.

Pored toga, na budžetskoj poziciji “Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan” u 2024. godini planirano je 14.000.000,00 KM, u skladu s Akcionim planom za izmirenje sudskih izvršnih presuda koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela 2019. godine, a prihvaćen je od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Po ovom planu, Zeničko-dobojski kanton se obavezao da u vremenskom razdoblju od 22 godine izmiri obaveze po osnovu sudski izvršnih presuda po tužbama zaposlenih koji primaju platu iz budžeta ovog kantona – prosvjetara, policije te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi, od kojih su najstarije presude datirale iz 2004. godine. U trenutku donošenja plana ove obaveze su iznosile oko 300 miliona KM, od čega je polovina iznos glavnice a drugi dio pripadajuća kamata.

-Prema Akcionom planu, zaključno s 2023. godinom izvršeno je ukupno 54.000.000,00 KM. Nakon realizacije iznosa od 1.500.000,00 KM, preostale obaveze kantona za izvršne sudske presude iznose 140.538.715,88 KM (glavnica, troškovi izvršenja i parnični troškovi), uvećano za pripadajuće kamate koje se obračunavaju na dan isplate – rekla je ministrica finansija Dženana Čišija.

Navela je da će planirani iznos po Akcionom planu za 2024. godinu od 14.000.000,00 KM, biti realizovan do kraja ove godine.

Press služba ZDK