Connect with us

KAKANJ

Za četvrtak zakazana sjednica OV Kakanj: Na dnevnom redu Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

27.11.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće će 30.11.2023.godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati svoju 34. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

-Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

-Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2024. godinu

-Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.09.2023. godine

-Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

-Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novom nazivu ulice u Čatićima

-Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

-Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ pogona „Vrtlište“, lokalitet Stupe

-Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje zapadne kosine sa izmještanjem lokalnog puta za Slapnu Goru, obuhvat za područje deponije šljake i pepela za potrebe podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj

-Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija Vatrogasnog doma Kraljeva Sutjeska Udruženju žena općine Kakanj „UŽOK“

-Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Nihade Skeleđija iz Kaknja

Napomene o radu Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 22.11.2023.godine sa početkom u 15:30 održao svoju 33. sjednicu.

Osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice Općinskog vijeća, Kolegij je razmatrao i predstavku:

Izjašnjenje općinskog načelnika na zahtjev TD „Nova trgovina“ d.o.o. Kakanj za produženje roka za izgradnju i primopredaju tržnice i zaključenje aneksa Ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kolegij je donio sljedeći zaključak:

Kolegij je izjašnjenje općinskog načelnika primio k znanju. 

Navedeno izjašnjenje zajedno sa izjašnjenjem Općinskog pravobranilaštva na Zahtjev za produženje roka za izgradnju i primopredaju tržnice i zaključenje aneksa Ugovora o kupoprodaji nekretnine OPU: 318/2017 od 14.12.2017. godine TD „Nova trgovina“ d.o.o. Kakanj proslijedit će se  TD „Nova trgovina“ d.o.o. Kakanj zastupanom po punomoćnici Ajli Avdagić-Karić advokatici iz Sarajeva.

Kolegij Općinskog vijeća će, obzirom na svoja ovlaštenja, razmotriti sve buduće prijedloge koje mu općinske službe dostave povodom ovog pitanja te ih uputiti na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA