Connect with us

ZE-DO KANTON

Zeničko-dobojski kanton prvi pristupio Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

13.03.2024.
ntvic.ba

U sjedištvu ZDK održano je svečano potpisivanje Ugovora o pristupanju Kolektivnom ugovoru između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prisutan je bio i premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, čija je vlada na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 08.03.2024. godine, dala saglasnost na Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru.

Ministar za pravosuđe i upravu, Nebojša Nikolić, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, zaključio je i potpisao navedeni Ugovor, uz podršku lokalnih zajednica sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Samirom Kurtovićem.

Predsjednik Sindikata srdačno je pohvalio Vladu Zeničko-dobojskog kantona i resornog ministra Nebojšu Nikolića za njihovu izvanrednu posvećenost socijalnom dijalogu, istovremeno izražavajući zadovoljstvo postignutim dogovorom u Kolektivnom ugovoru.

-Naše posvećenje unapređenju radnih prava i materijalnog položaja službenika i namještenika u organima uprave i pravosuđu rezultiralo je potpisivanjem ovog važnog sporazuma. Kao rezultat toga, osnovica za obračun plaća povećana je za 9,5 posto, sada iznosi 415 KM, počevši od 1. januara ove godine. Nadalje, naknada za minuli rad povećana je s 0,5 na 0,6 posto, rečeno je prilikom potpisivanja ugovora.

Svečanom potpisivanju su nazočili predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sindikalne organizacije i ostali važni akteri. Ovaj korak predstavlja zajednički uspjeh u ostvarivanju boljih uvjeta rada i zaštite interesa zaposlenika u javnom sektoru.

Pored državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, povećanje plaće od 1. januara dogovoreno je  sa sindikatima svih budžetskih korisnika u ovom kantonu – Univerziteta u Zenici, zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, koji trenutno imaju najveće plaće u FBiH, kao i policijski službenici MUP-a čije plaće su trenutno najveće od svih kantona u FBiH.

Press služba ZDK