Connect with us

ZE-DO KANTON

100 dana rada Vlade ZDK: Razvoj KBZ nema alternativu, najavljeno donošenje kantonalnog zakona o porijeklu imovine

08.02.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Povodom prvih 100 dana rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona kantonalni premijer Nezir Pivić istakao je kakosu, uprkos tome što su imali malo vremena, ipak na vrijeme usvojili sve važne finansijske dokumente. Budžet ZDK-a za 2024. godinu, podsjetio je premijer, usvojen je u iznosu od rekordnih preko 595 miliona KM. Premijer je najavio i skoro donošenje kantonalnog zakona o porijeklu imovine ZDK-a i zakona o borbi protiv korupcije, te naglasio da Kantonalna bolnica Zenica ostaje u fokusu Vlade koju predvodi, te da razvoj ove najveće javne zdravstvene ustanove nema alternativu..

Premijer Pivić je na press konferenciji povodom prvim 100 dana rada Vlade istakao da je Vlada na vrijeme usvojila sve važne finansijske dokumente, odnosno Budžet ZDK, koji je rekordan i iznosi 595 miliona KM, kao i finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje ZDK.

– Prva smo vlada koja je koristila mogućnost isplate novčane naknade za sve zaposlenike, koju smo isplatili u iznosu 350 KM za 8.314 zaposlenika. Istu pomoć je dobio i 281 zaposlenik Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama te Penzionerskog doma sa stacionarom ZDK – rekao je premijer, naglašavajući da ova naknada nije vezana za Uredbu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je omogućena isplata dvije prosječne plaće do polovine 2024. godine, a bez plaćanja doprinosa na te iznose, istakao je premijer Vlade ZDK.

Istaknuto i kako je Vlada proteklih dana okončala i pregovore sa socijalnim partnerima naglasio je Pivić, potencirajući da Vlada vodi kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima te se zahvalio predstavnicima sindikata na njihovom pristupu pregovorima.

– Dogovoreno je povećanje plaće zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju za 15 posto pa, trenutno, zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju imaju najveće plaće u ovom sektoru u BiH. Osnovna plaća nastavnika sa VSS od 1. januara iznosi 1.535 KM. Dogovoreno je povećanje osnovice za plaće sa 397,5 na 415 KM za policijske službenike te državne službenike i namještenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK, organima uprave i pravosuđu. To je trenutno najveća osnovica od svih kantona u FBiH – naglasio je Pivić, potencirajući da Vlada vodi kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima te se zahvalio predstavnicima sindikata na njihovom pristupu pregovorima.

Premijer Pivić je posebno naglasio da Kantonalna bolnica Zenica ostaje u fokusu Vlade koju predvodi, te da razvoj ove najveće javne zdravstvene ustanove nema alternativu.

– Imamo gotov projekat, a postoji i ogromna potreba za interventnom kardiologijom. Vlada ZDK će uskoro objaviti planove i viziju razvoja Kantonalne bolnice Zenica. Razvoj nema alternativu, ali razvijati bolnicu u sadašnjem krugu ili tražiti neku novu lokaciju za KBZ, čak i u drugim općinama, istakao je Pivić.

Najavljeno je i skoro donošenje kantonalnog zakona o porijeklu imovine ZDK i zakona o borbi protiv korupcije. Istakao je da će se Zakon o porijeklu imovine izabranih dužnosnika, koji još nije usvojen na višim nivoima, odnositi i na izabrane dužnosnike na lokalnom nivou u ZDK.

Predsjedavajući Skupštine ZDK Ćazim Huskić je najavio da će i narednom periodu nastojati biti podrška Vladi ZDK, kao što su to bili i u proteklom periodu.

-Mi ćemo kao Skupština biti uz Vladu i pratiti dinamiku rada Vlade. Ovo je mlada Vlada koju je teško pratiti u onome što ona kreira kada je u pitanju Program rada, istakao je Ćazim Huskić-predsjedavajući Skupštine ZDK.

Na press konferenciji istaknuto je i to da je privreda ZDK “kičma privredng razvoja FBiH i države BiH” te da je za privredu osigurano 14,5 posto više poticajnih sredstava nego 2023. godine. ZDK, naglašno je, razvija i poslovne zone, kojih je u 12 gradova i općina kantona 22.

Uvećana su i sredstva za poticaje poljoprivredi, sa prošlogodišnjih 5.250.000 KM na 6.000.000 KM, a za 25 posto uvećana su sredstva i za podršku sportu. Značajna je i podrška borcima i članovima njihovih porodica, a uvećan je iznos egszistencijalne naknade za ratne veterane sa 5 na 6 KM po mjesecu staža u oružanim snagama. Najvljena su i ulaganja u putnu infrastrukturu.