Connect with us

KAKANJ

Briga za svoje članove u fokusu rada Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj

17.01.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj u 2022. godini realizovala je većinu svojih aktivnosti od kojih se posebno ističu posjete porodicama šehida i poginulih boraca, obilježavanje značajnih datuma, te održavanje manifestacija i redovnih skupština ove orgabizacije.

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj u 2022. godini realizovala je redovne aktivnosti koje su utvrđene planom i programom rada ali i statutom Organizacije.

Ova organizacijama različitim aktvnostima vodi brigu o svojim članovima, posebno roditeljima šehida i poginulih boraca. Tako je i prošle godine realizovano preko 100 posjeta porodicama šehida i poginulih boraca. Na taj način svojim članovima pružaju moralnu i materijalnu podršku i pomažu pri rješavanju svakodnevnih problema.

Organizacija PŠiPB – realizovane brojne aktivnosti

– Nije više bitno našem članstvu da li ćemo im uručit poklon ili određeni paket prehrambenih proizvoda. Njima je bitno da ih mi posjetimo i da s njima porazgovaramo. Našim članovima, naročito roditeljima šehida, mnogo je drago kada im pokažemo da nisu sami i da želimo da im pomognemo koliko god možemo – izjavio je Tahir Mandžuka, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Općine Kakanj.

Iz godine u godinu organizacija porodica šehida i poginulih boraca ima veoma značajnu ulogu i pri zapošljavanju djece šehida. Prema podacima s kojima raspolaže ova organizacija, u evidenciji imaju gotovo 400 djece šehida i poginulih boraca. Ovi mladi ljudi, skoro svi, uspjeli su završiti školovanje i zasnovati radni odnos.

Tokom ove godine Organizacija porodica šehida i poginulih boraca će različim aktivnostima i projektima voditi računa o svojim članovima, kojih imaju više od 600. Akcenat Organizacije tokom ove godine bit će i na sanaciji šehidskih nišana.

– Na svakom mezarju šehida, Vlada Federacije Bosne i Hercegovina finansirala je postavljenje šehidskih hišana. Ti nišani uveliko su devastirani i neophodno je uraditi njihovu sanaciju. Došlo je vrijeme da počnemo da popravljamo te nišane – dodao je Mandžuka.

Kada je riječ o šehidskim spomen obilježjima, kojih na području općine Kakanj ima više od 40, u toku su radovi na izgradnji nekoliko spomen obilježja. Na kraju treba reći da je Organizacija porodica šehida i poginulih boraca u prošloj godini održala šest redovnih i jednu vanrednu sjednica upravnog odbora, te izvještajnu skupštinu.

Continue Reading