Connect with us

KAKANJ

Općina Kakanj: Realizovane brojne aktivnosti i projekti Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

16.01.2023.
ntvic.ba (A.K.)

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj u 2022. godini realizovala je veliki broj programa i projekata koji se već godinama implementiraju na području Kaknja. Za aktivnosti ove Službe u protekloj godini iz Budžeta Općine izdvojeno je oko dva miliona KM.

Općina Kakanj jedna je od bh. općina koja redovno dodjeljuje studentske i đačke stipendije, stipendije za deficitarna zanimanja za srednju školu i fakultete te refundira troškove prijevoza učenika i studenata. U prošloj godini za đačke i studentske stipendije iz Budžeta Općine Kakanj izdvojeno je preko 300.000 KM. U 2022. godini realizovani su i programi sufinasiranja boravka djece u predškolskim ustanovama, a značajna sredstva izdvojena su i za podršku javnim ustanovama i kakanjskim udruženjima.

– Izdvojio bih jednu novu aktivnost, a to je da se Općina Kakanj opredijelila da pruži podršku mladim bračnim parovima koji su se odlučili za medicinski potpomognutu oplodnju. Radi se o jednoj pozitivnoj i dobroj politici koja za cilj ima povećanje nataliteta na području općine Kakanj. Također, dobru saradnju imamo i sa organizacijama civilnog društva koje zastupaju interese razlilčitih kategorija društva – izjavio je Edin Aliefendić, šef Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Edin Aliefendić, šef Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj

Općina Kakanj značajna sredstva svake godine izdavaja i za rad boračkih udruženja. Ta sredstva u protekloj godini većim dijelom realizovana su kroz različite subvencije namijenje boračkoj populaciji. Pored općinskih sredstava, za ovu kategoriju društva značajna sredstva u prošloj godini izdvojena su i sa viših nivoa vlasti većim dijelom implementirana kroz različite projekte sufinasiranja zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije ali i druge programe.

– Kada je u pitanju Odsjek za boračka pitanja uglavnom se radi o preuzimanju zahtjeva, rješavanju prava boračke kategorije koji su u nadležnosti kantonalnog i federalnog resornog ministarstva. Međutim, imamo i mi svoje lokalne subvencije koja dajemo za boračku populaciju kao što je novčana pomoć za nezaposlene, liječenje, alternativni smještaj, subvencija komunalnih usluga, obilježavanja značajnih datuma iz proteklog rata i druge aktivnosti – naglasio je Aliefendić.

Obzirom da ovoj Službi pripada i Odsjek za raseljena lica, izbjeglice i povratnike, za koji je u protekloj godini bio predviđen određeni iznos sredstva, zadnjih godina bilježi se smanjen broj zahtijeva iz ove oblasti.

Continue Reading