Connect with us

KAKANJ

Da li će odluka Vlade FBiH o visini marži imati pozitivne efekte za građane, provjerili smo u Udruženju potrošača općine Kakanj

12.10.2023.
ntvic.ba (A.T.)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je, na prijedlog federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom, kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije, propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u veleprodaji i maloprodaji za 15 osnovnih životnih namirnica i druge proizvode. Da li će odluka Vlade o visini marži imati pozitivne efekte za građane, provjerili smo u Udruženju potrošača općine Kakanj.

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o visini marže, donijeta je u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a s ciljem zaštite životnog standarda građana. Prilikom određivanja visine marži u veleprodaji i maloprodaji vodilo se računa da marža trgovca može pokriti troškove poslovanja i osigurati im kontinuitet obavljanja djelatnosti, kao i da ne služi za ostvarenje ekstra profita trgovca.

U Udruženju potrošača općine Kakanj smatraju da će ovakva odluka Vlade Federacije imati pozitivne efekte na životni standard građana.

-Na potrošače ova odluka će imati pozitivan uticaj zbog nekoliko ključnih prednosti a to su, zaštitit će potrošače sa cijenom određivanjem maksimalnih marži, ali naglašavam samo za ovih 15 artikala koji su propisani odlukom. Zatim će doprinijeti pristupačnosti osnovnim potrepštinama, te će uticati i na smanjenje inflacije. Također će povećat transparentnost cijena, mada i sad svi trgovci imaju istaknute cijene, te će uticati i na poboljšanje konkurencije, kazala je za NTV IC Ferida Kulović, predsjednica Udruženja potrošača općine Kakanj.

Prema riječima Feride Kulović, odluka o određivanju maksimalne visine marži imat će i negativne efekte za trgovce ali i proizvođače osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda.

-S ovom maržom trgovci ne mogu pokriti svoje troškove u maloprodaji, od struje, radnika i ostalih troškova. Sa ovom maržom oni se odriču i svoje zarade. Jer masu ovih proizvoda mi uvozimo, tačnije 80 posto je uvoz, stvar je u tome što mi nemamo proizvodnje. I uvijek se vraćamo na to, kažu trgovci uvećavaju marže, ne uvećavaju, jer i oni rade na minimalnim maržama, istakla je Kulović.

Inspektori u općinama, gradovima, kantonima i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine će vršiti provjere da li se trgovci u veleprodaji i maloprodaji pridržavaju ograničenja marži. Naša sagovornica naglašava da je inspekcija već počela sa provjerama cijena na terenu.

-Htjela bih još da naglasim vezano za ovu odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalnih marži da je inspekcija na terenu i da kontroliše trgovce da li se pridržavaju visine marže koje su propisane. A prije svega čim je izašla odluka u službenim novinama, ja sam kontaktirala i federalnu i kantonalnu inspekciju i razgovarala s njima vezano za ovih 15 artikala, šta će se kontrolisat, koja je marža, na koje se artikle odnosi. I sigurna sam da će trgovci poštovati ovu odluku, zaključila je na kraju naša sagovornica.

Visoka inflacija utjecala je na smanjenje kupovne moći stanovništva u našoj zemlji. Uz povećanje plaća, jedna od mjera zaštite građana je i veća kontrola i veće kazne za one koji neopravdano povećavaju cijene, smatraju u Udruženja potrošača općine Kakanj. Na kraju treba reći da je visina potrošačke korpe za četveročlanu porodicu u Bosni i Hercegovini za mjesec septembar je iznosila blizu 3.000 KM, dok je minimalna plata na području Federacije Bosne i Hercegovine 596 KM.

Što znači da pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom u Federaciji iznosi 41, 99 posto a pokrivenost minimalnom platom 19, 91 posto.

Continue Reading