Connect with us

KAKANJ

Da li će problem pasa lutalica u Kaknju biti riješen?

07.04.2023.
ntvic.ba (I.Š.)

Evidentan je problem pasa lutalica na području općine Kakanj. Njihovo sve učestalije pojavljivanje na ulicama, te opasnost koju predstavljaju za stanovništvo a posebno djecu otvara i pitanje izgradnje azila na području općine. Prepoznavši taj problem grupa aktivista oformila je i udruženje za zaštitu životinja „Skitnica“ koje u saradnji sa Općinom Kakanj nastoji pronaći adekvatna rješenja kojim bi se psi sklonili sa ulice ali i zaštitili.

Predsjednica udruženja za zaštitu životinja simboličnog naziva“Skitnica“ Saida Husagić i zaljubljenica u pse aktuelizirala je priču o potrebi azila na području općine Kakanj. Obzirom da je i sama vlasnica pasa uvidjela je niz nedostataka kada je riječ o psima i ono što je ovim životinjama neophodno. Za građane koji kao kućne ljubimce imaju pse neophodan je park, a za lutalice ili kako Saida naglašava“napuštene“pse potreban je azil. Uz sve to a kako bi se postigao konačni cilj, ulice bez pasa lutalica ali i njihovo adekvatno zbrinjavanje važno je da i građani budu odgovorni savjesni i edukovani na ovu temu.

-Mi kao udruženje imamo volju i želju da pomognemo psima i da se time riješi i problem pasa lutalica na ulicama grada. Raduje nas i saradnja sa Općinom Kakanj i načelnikom općine koji je izrazio spremnost da partnerski djeluje sa udruženjem „Skitnica“. Izgradnja azila je velika potreba ali razumijemo da je to veliki projekat i da će biti potrebno vrijeme i mnogo finansija da se taj projekat realizuje kazala je Saida Husagić,predsjednica udruženja „Skitnica“.

Nadležne institucije godinama ovaj problem nastoje riješiti međutim brojne su prepreke s kojima su se susretali. Komplikovani zakoni, procedure i propisi su sprega koja do danas nije prevaziđena.

-Općina Kakanj prije nekoliko godina započela je realizaciju ovog projekta. Bila je pronađena i lokacija u neposrednoj blizini deponije Bare za izgradnju azila. Sve je stopirano zbog toga što je projekat bio preskup ali i zbog komplikovanog zakona kazao je Zijad Neimarlija, direktor Zavoda za izgradnju i planiranje Općine Kakanj.

Iako zahtjevan i težak projekat Saida ima volju da kroz udruženje koje je osnovala pomogne zbrinjavanju pasa. Ona sama u okviru svog domaćinstva pored svojih kućnih ljubimaca ima i pse koje je udomila a koji su bili napušteni. U svemu joj pomaže volonterka udruženja Skitnica. Ohrabruju je skorašnji razgovori sa načelnikom Općine Kakanj koji je spreman da kroz partnersko djelovanje ove institucije i Skitnice ostvare zacrtani cilj-sigurni građani Kaknja bez pasa na ulici i adekvatno zbrinjavanje ovih životinja.

-Svakako da smo ponudili pomoć i stavili se na raspolaganje udruženju za zaštitu životinja „Skitnica“. Cilj je da pratimo potrebe udruženja i da pomognemo u skladu sa našim nadležnostima i mogućnostima a sve s ciljem da se psi adekvatno zbrinu. Naravno da je prioritet sigurnost građana a posebno djece na području općine- istakao je Mirnes Bajtarević,načelnik općine Kakanj.

Projekat koji zahtjeva velika finansijska sredstva te brojne administrativne prepreke koje nastaju zbog komplikovanih zakonskih rješenja će evidentno prolongirati izgradnju azila. Ipak partnersko djelovanje općine Kakanj i udruženja Skitnica ostavlja prostor za nadu da će ovo pitanje ipak biti riješeno.