Connect with us

KAKANJ

Danas 29. redovna sjednica OV Kakanj

25.05.2023.
ntvic.ba

Općinsko vijeće danas će održati svoju 29. redovnu sjednicu. Na sjednici će se razmatrati:

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2023.godinu

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2023.godine

3.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje lokalne saobraćajnice od Čatića do Haljinića

4.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Željeznička Stanica

5.Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora za članove Savjeta MZ Željeznička Stanica

6.Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period 01.01-31.12.2022.godine

Napomene o radu Kolegija

Kolegij Općinskog vijeća je 17/05/2023 održao svoju 28. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i određivanja termina održavanja redovne sjednice Općinskog vijeća, razmatrao i sljedeće predstavke:

a) Odgovor na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća povodom zahtjeva Malak Invest d.o.o. i MZ Brežani  i Bištrani

Kolegij je odgovor primio k znanju i isti uputio Malak Invest d.o.o i MZ Brežani  i Bištrani.

b) Molba FK „Mladost“ Doboj-Kakanj

Kolegij je molbu uputio općinskom načelniku na dalje razmatranje i odlučivanje.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆISNKOG VIJEĆA