Connect with us

KAKANJ

Održana 29. sjednica OV Kakanj: Usvojen rebalans Budžeta, iskazan interes za izgradnju nove lokalne saobraćajnice od Čatića do Haljinića

25.03.2023.
ntvic.ba (N.B)

Danas je održana 29. sjednica OV Kakanj na kojoj je usvojen rebalans ovogodišnjeg općinskog Budžeta. Rebalansom su obezbijeđena sredstva za sufinansiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola. Vijećnici su danas usvojili i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje lokalne saobraćajnice od Čatića do Haljinića.

Za provođenje Izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu sredstva su osigurana dijelom iz sredstava viših nivoa vlasti, a dijelom preusmjeravanjem sredstava sa pojedinih pozicija unutar Budžeta.

– Zahvaljujući Vladi Federacije i dodijeljenih 125.000 KM namjenjenih za jedinice lokalne samouprave i zahvaljujući tome što smo u protekloj godini uspjeli sanirati kompletan deficit u Budžetu Općine, rebalansom smo bili u mogućnosti da sredstva Vlade FBiH i sredstva prvobitno planirana za izmirenje deficita, preusmjerimo za sufinansiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola u narednoj školskoj godini – izjavio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Pored rebalansa Budžeta općinski vijećnici su usvojili i izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Budžet je izvršen u iznosu od 6.936.000 KM ili 20,3 posto od ukupnog Budžeta, što je manje u odnosu na planirani procenat. U Službi za finansije očekuju povećanje procenata izvršenja budžeta u narednom periodu uz napomenu da su izgledna smanjena određenih prihoda za jedinice lokalne samouprave.

– Radi se o iznosu PDV-a, mi tek treba da proračunamo posljedice tog smanjenja i nadamo se da to neće biti prevelika prepreka za ostvarenje Budžeta, izjavio je Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika.

Vijećnici su danas usvojili Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje lokalne saobraćajnice od Čatića do Haljinića, koja bi trebala rasteretiti saobraćaj na regionalnoj saobraćajnici na ovom području.

– U pitanju je izgradnja nove saobraćajnice od Separacije prema Haljinićima, čijom izgradnjom ćemo obezbijetiti sugurnije ulove sa saobraćanje prije svega za pješake i bicikliste. Ovo su prve faze kada imamo idejni projekat, u narednom periodu slijedi eksproprijacija, a bit će angažovane i nadležne inspekcije, budući da se radi o području koje je dobrim dijelom bespravno uzurpirano – naglašava načelnik Bajtarević.

Na današnjoj sjednici Vijeća usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za provođenje izbora u MZ Željeznička Stanica, a Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora za članove Savjeta MZ Željeznička Stanica nije usvojen. Vijećnici su usvojili Finansijski izvještaj JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za prošlu godinu.