Connect with us

KAKANJ

Do sada u Općini Kakanj podneseno 2.400 zahtjeva po javnom pozivu za podjelu EU pomoći BiH

31.10.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti na realizaciji javnog poziva za selekciju energetski siromašnih domaćinstava u Federaciji BiH za podjelu EU pomoći BiH. Od otvaranja javnog poziva u Opći Kakanj zaprimljeno je 2.400 zahtjeva.

-Sve zahtjeve odmah unosimo u digitalnu bazu koju je pripremilo nadležno ministarstvo i do sada smo unijeli oko 1.500 zahtjeva, što Općinu Kakanj svrstava u jednu od najorganizovanijih u ovoj aktivnosti. Naime, Općina Kakanj je aktivirala dva tima. Jedan tim radi na prijemu zahtijeva, gdje pomažemo našim sugrađanima na koji način da popune prijavu, a zatim vršimo pregled dokumentacije. Drugi tim isti dan radi na unosu podataka kako bi se proces odvijao što brže. Također, napominjem da su kućne liste koje građani dobijaju u Općini besplatne, istakao je Edin Aliefendić, pomoćnik načelnika Općine Kakanj.

Continue Reading