Connect with us

KAKANJ

Održana 33. redovna sjednica OV Kakanj: Usvojene izmjene cjenovnika komunalne usluge održavanja javne rasvjete i komulalne uluge koju prema osnivaču pruža JP Vodokom, tačke o nabavci nekretnine Stara jama i kreditnom zaduženju povučene sa dnevnog reda

31.10.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Danas je održana 33. redovna sjednica OV Kakanj. Na sjednici su usvojene dopune Odluke o utvrđivanju cijena komunalne usluge održavanja javne rasvjete, te izmjene odluke o cijanama komunalnih usluga JP „Vodokom“ Kakanj prema osnivaču. Imenovani su privremeni članovi UO JU Centar za socijani rad, Skupštine JP „Vodokom“, kao i predsjednik NO JU Kulturno-sportski centar. Iako je ranije bilo najavljeno na dvenom redu nisu se našle tačke Prijedlog odluke o nabavci nekretnine, lokacija: Stara jama, te Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja.

Na oktobarskoj sjednici OV Kakanj vijećnici su usvojili izmjene cjenovnika komunalne usluge održavanja javne rasvjete i komulalne uluge koju prema osnivaču pruža JP Vodokom.

-Kada je u pitanju JP Grijanje radi se o dodatku cjenovniku, a tiče se nabavke led rasvjete i prakse da se postojeća rasvjetna tjela mijenjaju led rasvjetom.Kada je u pitanju JP Vodokom radi se o izmjeni vcjenovnika i njihovih usluga iz 2013. godine. Novi cjenovnik rađen je u skladu sa novim tržišnim uslovima. Radi se o uslugama koje JP Vdokom izvršava prema Zavodu za planiranje i izgradnju Općine Kakanj i prema trećim licima, izjavio je načelnik Općine Kakanj.

Vijeće je danas usvojilo i Prijedlog odluke o učešću Općine Kakanj u realizaciji nastavka Programa podrške zaštiti ljudskih prava, osnosno podršci razvoju poslovnog sektora Općine Kakanj za period 2023-2026.godina.

-Mi smo proveli javni poziv i odabrali osam aplikantica koje su prošle obuku izrade biznis plana, na osnovu toga su dobile sredstva za kupovinu opreme. Taj projekat je implementiran a sada se radi o nastavku, odnosno usklađivanju dokumentacije i naših akcionih planova u ovoj oblasti, izjavio je načelnik Bajtarević.

Iako je ranije bilo najavljeno na dnevnom redu današnje sjednice nije bilo Prijedlog odluke o nabavci nekretnine, lokacija: Stara jama, te Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja.

-Obzirom da nije pripremljen material koji smo mogli ponuditi OV smatrali smo da nije relevantno da vijećnici raspravljaju o nečemu o čemu nemaju material pred sobom, tako da smo te tačke povukli sa dnevnog reda, pojasnio je načelnik Bajtarević.

Vijećnici su usvojili Prijedlog odluke o izdvajanju novog naselja Bare iz MZ Kakanj I i pripajanje MZ Plandište, te Godišnji program rada za 2023/2024 godinu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj. Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje za privremenog člana UO JU Centar za socijalni rad imenovan je Vjekoslav Grubešić, za  privremenog člana Skupštine JP “Vodokom” imenovan je Zoran Jozinović, a za privremenog člana NO JU KSC imenovana je Milijana Terzić.