Connect with us

KAKANJ

Federalna ministrica okoliša i turizma posjetiila Općinu Kakanj: Razgovarano o inicijativi za izdvajanje sredstava iz federalnog budžeta za rekonstrukciju glavnog vrelovoda u Kaknju

01.04.2024.
ntvic.ba (A.K.)

Općinu Kakanj danas je posjetila federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Sa općinskim načelnikom Mirnesom Bajtarevićem i njegovim saradnicima razgovarala je o zaštiti okoliša sa akcentom na nedavno podnesenu inicijativu u Parlamentu FBiH o projketu rekonstrukcije glavnog gradskog vrelovoda u Kaknju.

Inicijativa, koju su u decembru prošle godine u Zastupničkom domu Parlamenta BIH podnijeli zatupnici iz Kaknja Mirsad Zaimović, Almedin Aliefendić i Ivica Šarić, a koja se odnosi na rekontrukciju glavnog vrelovoda u Kaknju, bila je u fokusu razgovora na sastanku federalne ministrice okoliša i turizma i načelnika Općine Kakanj. Istaknuto je, radi se o projektu koji za Kakanj nema alternativu.

-Ono što mogu reči je da smo se svi složili da ovaj projekat nema alternative. U narednom periodu će predstojiti malo šire konsultacije i evo s moje strane apsolutna podrška ovom projektu. Nadam se da ćemo uskoro govoriti i o konkretnijim rezultatima ove inicijative, istakla je Nasiha Pozder, ministrica okoliša i turizma FBIH.

Rekontrukcija vrelovoda u Kaknju jedno od ključnih pitanja kada je riječ o sistemu daljinskog grijanja u Kaknju, njegovim kapacitetima i mogućnostima za dalje širenje mreže. U tom smislu Općina Kakanj godinama unazad ulaže i finansijska sredstva u projekte koji za cilj imaju osigurati stabilnost postojećeg sistema i omogućiti toplifikaciju za prigradske mjesne zajednice.

-Mi smo svjedoci da Općina Kakanj godinama ulaže i sredstva i napore da izvršimo zamjenu našeg postojećeg vrelovodnog sistema. Na tragu toga su išle i inicijative prema federalnoj Vladi. Očekujem da ćemo u narednom periodu pored ministrice Pozder imati sastanake i sa drugim ministrima, predstavncima Fonda za zaštitu okoliša, predstavnicima TE, JP Grijanje i nas iz Općine i naći najbolje rješenje da u narednom periodu pokušamo obezbijediti dodatna sredstva kako bi konačno završili rekontrukciju vrelovoda, istakao je Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Rekonstrukcija glavnog vrelovoda ključna je za dalja proširenja mreže sistema daljinskog grijanja i za značajnije smamnjenje broja kućnih ložišta i privatnih kotlovnica, koje uz ostale zagađivače, u zimskom periodu dodatno utiču na kvalitet zraka u lokalnim zajednicama.