Connect with us

KAKANJ

Informacija JP Vodokom o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika Adriatic Metals-a: Voda u Kaknju mikrobiološki i mikrohemijski ispravna za piće i, prema analizama, nije kontaminirana teškim metalima

30.03.2024.
ntvic.ba (N.B.)

Na jučerašnjoj sjednici OV Kakanj, vijećnici su razmatrali i primili k znanju Informaciju JP Vodokom o poduzetim aktivnostima u vezi otvaranja Rudnika olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu Rupice-Juruševac-Brestić Adriatic Metals-a u općini Vareš.

Vijeće je ovu inforamciju primilo k znanju uz set zaključaka.

-U skladu sa zaključcima Općinskog vijeća Kakanj iz 2022. godine, mi redovno mjesečno vršimo analizu vode na prisustvo teških metala. I posljednji nalaz koji smo dobili nam govori da je voda mikrobiološki i mikrohemijski ispravna za piće i da nije kontaminirana teškim metalima. Mi poduzimamo sve zakonom predviđene mjere i poštujemo zaključke Općinskog vijeća, istakao je za NTV IC Haris Veispahić, direktor Javnog preduzeća Vodokom Kakanj.

-Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju i usvojilo je određeni set zaključaka, koji se tiču podrške Vodokom-u za nastavak budućih radova, podrške za ono što su do sada uradili i smjernica u definisanju budućih odnosa sa Adriatic Metals-om. Također, Vijeće je zatražilo da se za određene stvari tehničke prirode, odnosno kontrolu vode, u smislu sigurnosti i ispravnosti, mikrobiološki i na teške metale, poduzmu određene aktivnosti u cilju nabavke stacionirnih i mobilnih uređaja, koji bi vršili monitoring, kako bi u svakom trenutku znali da li nam je voda ispravna za piće ili ne. Također, zaključkom smo zadužili JP Vodokom da pripremi sporazum o saradnji sa Adriatic Metals-om, na koji Vijeće treba dati saglasnost, a koji će biti osnova za dalji rad i praćenje rudarskih aktivnosti na području općine Vareš, naglasio je za NTV IC Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća Kakanj.