Connect with us

KAKANJ

Inspekcija traži uklanjanje ograda iz putnog pojasa na Ponijerima

30.05.2023.
ntvic.ba (M.K.)

U toku su pripreme za izvođenje radova na modernizaciji dijela ceste koja prolazi kroz vikend naselje Ponijeri Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri. Utvrđeno je da je na pojedinim parcelama na ovoj dionici, postavljanjem ograda, došlo je do bespravnog ograđivanja dijela ceste i cestovnog zemljišta. Općinska inspekcija po hitnom postupku poduzima mjere iz svoje nadležnosti, a sve vlasnike zemljišta poziva da što hitnije izvrše uklanjanje bespravno postavljenih ograda.

Kantonalna direkcija za ceste potpisala je ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R 466, Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri. Izvršavanjem pripremnih aktivnosti za početak radova i izlaskom na teren Općinska inspekcija je zabilježila 80 slučajeva uzurpiranja državnog zemljišta. Vlasnici tih parcela i objekata imaju rok od 15 dana da uklone ograde i omoguće nesmetano izvođenje radova.

 -Ostavljeni su svima pozivi na ograde i građevine, savjetujemo ljudima da odu do svojih parcela i vikendica da pogledaju obavijest. Ako sumnjaju u nešto i ako nema obavijesti pozivamo ih da dođu u našu službu i da provjere da li njihove ograde ulaze u cestovno zemljište. Mi smo ostavili 15 dana roka da dobrovoljno uklone ograde, izjavio je Amir Dedić, šef Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj.

Ukoliko vlasnici ne izvrše dobrovoljno uklanjanje ograda sa cestovnog zemljišta, Općinska inspekcija će poduzeti represivne mjere koje podrazumijevaju izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje krivičnih prijava.

-Kada prođe rok od 15 dana, mi ćemo biti prinuđeni da posegnemo za represivnim mjerama tj. izdavanje prekršajnog naloga, prisilno uklanjanje o trošku subjektan i podnošenje krivične prijave. Nadamo se da neće doći do toga, jer su građani koji su dosad našli obavijest dolazili i najavili da će ukloniti ograde, dodaje Dedić.

Pored uklanjanja bespravno postavljenih ograda, neophodno je izvršiti i izmještanje  stubova javne rasvjete. Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj je nakon geodetskog snimanja poduzeo aktivnosti na izmještanju elektro instalacija, kako bi se što prije počelo sa izvođenjem radova na modernizaciji ceste. Realizacija ovakvog projekta je od velikog značaja za građane općine Kakanj ali I za razvoj turizma na području Ponijera.