Connect with us

KAKANJ

Kada će Kakanj konačno dobiti savremenu zelenu pijacu? Lokacija postojeće pijace prodata još 2017. godine, rok za izgradnju objekta, u kojem se trebala nalaziti savremena tržnica, istekao, investitor traži dodatno vrijeme

10.04.2023.
ntvic.ba (N.B.)

Nedavno je sjednici OV, kroz vijećničko pitanje, ponovo aktualiziran problem kakanjske Zelene pijace. Naime, prema odluci OV Kakanj iz 2017. godine Kakanj je trebao dobiti savremenu zatvorenu tržnicu. Trebao je, a nije. Ovo će pitanje, prema riječima načelnika Općine Kakanj biti upućeno prema OV.

Na mjestu Zelene pijace u Kaknju danas se trebao nalaziti stambeno-poslovni objekat, u okviru kojeg je trebala biti savremena zatvorena tržnica. Naime, prema odluci OV iz 2017. godine prostor Zelene pijace je, putem javnog poziva, prodat investitoru, Novoj trgovini – S, koji je imao obavezu da u roku od pet godina izgraditi stambeno-poslovni objekat i da isti, nakon završetka izgradnje etažira i omogući Općini Kakanj upis vlasništva na dijelu stambeno poslovnog objekta izgrađenog kao gradska pijaca. Rok od pet godina je istekao, realizacija ugovorom definisanih obaveza, odnosno izgradnja objekta, nije ni počela, a građani Kaknja još uvijek nemaju savremenu gradsku pijacu. Na ovaj problem ukazano je i na sjednici OV Kakanj.

– Tražio sam da mi se odgovori koje su posljedice ako se ne ispoštuje rok za izgradnju stambeno-poslovnog objekta koji bi sadržavao tržnicu. Rok je istekao, ništa se ne dešava. Iz općinskih službi mi je odgovoreno da je njima kupac, nakon moje inicijative, uputio akt kojim traži da se rok za izgradnju produži. Koliko ćemo mi taj rok produžavat, još ped ili deset godina – izjavio je Armin Bašić, vijećnik u OV Kakanj.

Na ova pitanja ni mi nismo uspjeli dobiti odgovor. Na pitanje zašto tokom proteklih pet godina nije došlo do izvršavanja ugovorenih obaveza investitora – nismo dobili odgovor. Investiror, Nova Trgovina – S, naš je pismeni dopis ignorisala, a u telefonskom razgovoru nam je rečeno da u ovom trenutku nemaju šta da kažu i da čekaju odgovor Općine Kakanj.

Od Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kakanj, pozivajući se na Zakon o pristupu informacijama FBIH, tražili smo da nam dostave Odluku iz 2017. godine koja se odnosi na prodaju Gradske pijace. Također, tražili smo da nam se dostavi i ugovor zaključen sa investitorom na osnovu ove Odluke. Međutim, tražene dokumente nismo dobili.

U međuvremenu samo kontaktirali JP Vodokom, budući da ovo JP upravlja Zelenom pijacom i vlasniku platoa pijace, Novoj Trgovini – S, plaća zakup prostora. Direktor JP Vodokom nas je uputio na službenicu koja je mogla kazati samo ovo:

– Trenutno je ugovor zaključen na tri mjeseca i punovažeći je. Prije nekoliko dana je istekao prethodni ugovor, a novi ugovor o zakupu potpisan je 31.03., na tri mjeseca – rekla nam je Hajrija Subašić, šef Odjeljenja za upraviteljstvo i pijacu JP Vodokom Kakanj.

Važeći ugovor o zakupu zaključen je 31.03., a mi smo se JP Vodokom sa ovim pitanjem obratili 28.03. Budući da direktor JP Vodokom nije htio pred naše kamere, ostali smo uskraćeni za odgovore o tome kada i na koji način ovo javno preduzeće planira unaprijediti uslove za obavjenje pijačne djelatnosti – jer smatramo da građani Kaknja zaslužuju uslovniju, uređeniju i ljepšu pijacu od ove koju imamo trenutno.

Na naš poziv da razgovaramo o pitanju Zelene pijace odazvao se načelnik Općine Kakanj. Prema njegovim riječima investitor, odnosno kupac je poslao zahtjev Općini o produženju roka za izgradnju, pravdajući to poskupljenjem cijena materijala, roba i usluga, uzrokovanim pandemijom koronavirusa i ratom u Ukrajini. Ovo će pitanje, kaže načelnik, biti upućeno prema OV.

– Služba je odgovorila kupcu i uputila ga da zahtjev za eventualno produženje roka treba da se podnese prema OV Kakanj, obzirom da je OV jedino relevantno koje može donijeti, zaključak, odluku ili ovlastiti načelnika Općine za produženje tog roka za još neki period – izjavio je načelnik Općine Kakanj.

Dakle, pitanje kakanjske Zelene pijace trebalo bi se naći pred vijećnicima OV Kakanj. Vijeće će dati svoje mišljenje o tome hoće li se pitanje kakanjske pijace ostaviti na volju investitoru, koji od 2017. godine na ovom platou nije uradio ništa – ili će se tražiti druge mogućnosti – sve sa ciljem da Kakanj dobije savremenu zelenu pijacu, kakvu imaju mnoge općine i gradovi našeg okruženja.