Connect with us

KAKANJ

Kakanj: Obavijest za obnovu prava na dječiji dodatak

17.08.2023
ntvic.ba

U skladu sa odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine i instrukcijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federaciji Bosne i Hercegovine, JU Centar za socijalni rad Kakanj obavještava korisnike prava na dječiji dodatak da će od dana 14.8.2023. godine početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak utvrđen u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodici Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svi korisnici prava koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u oktobru 2022. godine, odnosno kojima se pravo na dječiji dodatak priznaje od 01.10.2022. do 30.09.2023. godine, dužni su do 30.09.2023. godine uz ispunjen zahtjev (obrazac zahtjeva može se preuzeti u Centru ili na web stranici Centra) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Ovjerena kućna lista (navesti sve članove domaćinstva).

2) CIPS – PBA-3 obrazac MUP-a – dokaz o prebivalištu ne stariji od 3 mjeseca. Za sve članove domaćinstva navedene na kućnoj listi dostaviti CIPS sa istim adresama prebivališta. U slučaju da navedeno nije moguće urediti u smislu da svi članovi domaćinstva imaju istu adresu prebivališta, dostaviti pisanu izjavu u kojoj će se objasniti zašto se adrese prebivališta ne mogu uskladiti a svako obrazloženje će cijeniti Centar prilikom izrade rješenja. Izjava ne mora biti ovjerena.

3) Uvjerenje o nezaposlenosti ne starije od mjesec dana za sve punoljetne članove domaćinstva izdato od Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, Biro Kakanj.

4) Pisana izjava da se dokazi i činjenice iz preostale predate dokumentacije iz oktobra 2022. godine, nisu mijenjali odnosno da nije došlo do izmjena u sadržaju iste ( rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu itd.) Izjava ne mora biti ovjerena.

Nepotpune zahtjeve Centar neće primati!

Ostalu potrebnu dokumetnaciju će kao i prethodnih godina službenim putem prikupljati Centar.

Zahtjevi će se primati na prvom spratu u prostorijama Porodičnog savjetovalista JU Centar za socijalni rad Kakanj svakim radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

U mjesecu septembru 2023. godine JU Centar za socijalni rad Kakanj će obavijestiti korisnike o potrebi podnošenja zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak za one korisnike koji su zahtjeve predali u mjesecu novembru 2022. godine (korisnici kojima se pravo priznaje od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine).

Korisnici koji ne podnesu zahtjev za obnavljanje prava u gore navedenim rokovima, isti će po isteku prava morati podnijeti ponovo zahtjev za priznavanje prava i obnoviti svu prethodno dostavljenu dokumetnaciju što svakako nije u interesu korisnika prava, a čime se izlažu i dodatnim troškovima.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj

Continue Reading