Connect with us

KAKANJ

Kroz različite edukacije i seminare, Ermin ef. Zahirović, stekao mnoge vještine i znanja koje dijeli sa mladima                                               

12.07.2023.
ntvic (A. T.)

Islamska zajednica u BIH godinama organizuje različite seminare i edukacije s ciljem unaprijeđenja rada vjerskih službenika. Imami i muallime, te ostali zaposleni u ovoj Instituciji, stečena znanja i iskustva imaju priliku primijeniti u svom radu. Jedan od imama, koji je već 10 godina u procesu edukacija kroz različite projekte unutar islamska zajednica u BiH, je Ermin ef. Zahirović. Danas ovaj imam svoje stečeno znanje aktivno prenosi na svoje kolege, a najviše na članove Mreže mladih.

Imam MIZ Kakanj Ermin ef. Zahirović je prije desetak godina počeo pohađati različite seminare i edukacije s ciljem sticanja određenih kompetencija neophodnih za rad i djelovanje u Islamskoj zajednici. Tokom svih godina intenzivnog učenja, efendija Zahirović je stekao mnoga uvjerenja i certifikate iz različitih oblasti.

-Trenutno kolega Sumedin Kobilica i ja imamo certifikate od strane Međunarodne organizacije za migracije s kojim smo stekli vještine da možemo obučavati ljude koji će raditi sa omladinom. I to je trenutno proces kojeg vodi Uprava Rijaseta IZ u BiH. Trenutno se oko 60 mlađih imama iz cijele BiH obučava, istakao je Ermin ef. Zahirović, imam MIZ Kakanj.

Ovi imami trenutno se edukuju na seminarima za buduće facilitatore odnosno trenere u okviru programa medijske pismenosti i razvoja kritičkog mišljanja koji su razvijani na britanskom univerzitetu u Kembridžu. Važno je istaći da će ovi seminari biti održani unutar Mreže mladih MIZ Kakanj koje će voditi Imam Zahirović, inače koordinator ove mreže.

-Ja sam već za jednu  grupu od 15 omladinaca održao seminar i došli smo do polovine ovog programa medijske pismenosti. I jedan i drugi program imaju po šest sesija ili šest radionica koje traju otprilike po sat i po vremena. Oni u tom sadržaju bivaju dovedeni u različite situacije, da iz različitih uglova posmatraju probleme, da se uče da je normalno imati i različito mišljenje, dodao je Zahirović.

Mladi su pokretačka snaga svakog društva pa i našeg bosanskohercegovačkog. Stoga je mladima neophodno pružiti priliku da pokažu koliko mogu u društvu, te da im se omogući da na kvalitetan način izraze svoje stavove i načine razmišljanja.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kroz različite programe nastoji omogućiti mladim ljudima da steknu određene vještine i kompetencije, kako bi bili spremni za rad i društveno djelovanje u zajednici.

Continue Reading