Connect with us

KAKANJ

Održana Javna rasprava Nacrta Zakona o javnim priredbama i mirnom okupljanju

13.07.2023.
ntvic.ba (I. Š.)

Danas je u Sali OV Kakanj održana Javna rasprava Nacrta Zakona o javnim priredbama i Nacrta Zakona o mirnom okupljanju. Prezentaciju navedenih Nacrta zakona održao je komandir PS Kakanj. Obzirom na broj prisutnih građani i građanke Kaknja nisu bili zainteresovani za raspravu o ovoj temi.

Nakon što  je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prethodno usvojila  Nacrt Zakona o javnim priredbama i Nacrt Zakona o mirnom okupljanju, u općinama i gradovima Kantona održavaju se javne rasprave na ovu temu. Materija sadržana u ova dva nacrta do sada je tretirana Zakonom o javnom okupljanju ZDK-a, koji je trenutno na snazi.

– Osnovni razlog donošenja Zakona o javnim priredbama jeste što će se donošenjem Zakona o mirnom okupljanju, Zakon o javnom okupljanju u ZDK koji je trenutno na pravnoj snazi staviti van snage, a on trenutno obuhvata i odredbe oo javnim priredbama. Osnovni razlog donošenja Zakona o mirnom okupljanju jeste da se osigura da se parvo mirnog okupljanja kao jedno od sonovnih prava u demokratskom društvu koristi u skladu sa međunarodnim standardima koji su određeni Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima kazao je  Mirza Smajić, komandir PS Kakanj

Razlike koje donose novi zakoni ogledaju se, između ostalih i u načinu upućivanja, odnosno djelovanja po ulaganju žalbi.

– Žalba na rješenje kojim se zabranjuje održavanje javne priredbe ili mirnog okupljanja se podnosi ministru. Promijenjeni su rokovi za odlučivanje po žalbi , biće promjene u pogledu mjesta održavanja javne priredbe ili mirnog okupljanja  kazao je Mirza Smajić, komandir PS Kakanj

Na osnovu broja prisutnih na javnoj raspravi zaključujemo da je veoma mali broj građana i građanki bio zainteresovan za nacrte ovih zakona koji obuhvataju Javne priredbe i mirna okupljanja.

Continue Reading